NHO håper Trump går fra valgretorikk til ansvarlig politikk

Det knytter seg stor spenning til hva slags politikk Trump vil føre, skriver Tore Myhre i NHO om presidentvalget i USA.

#205

NHOs Tore Myhre håper den nye presidenten raskt klargjør sin politikk. Det er viktig å skape forutsigbarhet både i den økonomiske politikken og ikke minst i utenriks- og sikkerhetspolitikken. (Foto: Pacific Press)

Publisert 09.11.16

Internasjonalt

Av Tore Myhre, avdelingsdirektør for internasjonal avdeling i NHO.

Næringslivet liker generelt sett ikke usikkerhet. Fordi Trump er en utradisjonell politiker er det noe mer usikkerhet om hans politikk enn vanlig etter et valg.

Det er viktig å skape forutsigbarhet både i den økonomiske politikken og ikke minst i utenriks- og sikkerhetspolitikken.

Ansvarlig politikk

Selv om Trump har kommet med en rekke kontroversielle uttalelser i valgkampen må vi regne med at han som president vil føre en ansvarlig politikk.

Det er også en sterk balanse i det amerikanske politiske systemet, slik at presidentens makt er begrenset av kongressen og høyesterett.

Viktig med gode relasjoner

For Norge vil det være viktig å videreføre våre gode relasjoner til USA. Vi har stor handel med USA og ikke minst viktig er de store investeringene fra amerikanske bedrifter i Norge og norske investeringer i USA. Disse bidrar med kompetanse, teknologi og arbeidsplasser.

Norske myndigheter er vant til å samarbeide godt med skiftende administrasjoner i Washington. Det er viktig at regjeringen og utenriksdepartementet arbeider aktivt for å bevare og styrke båndene til USA.

Frihandelspolitikk

NHO er opptatt av at den liberale verdensorden opprettholdes. USA har vært en garantist for demokrati og markedsøkonomi og spiller en svært viktig rolle i det internasjonale samfunnet.

Det er spesielt viktig at USA opprettholder en aktiv frihandelspolitikk. Trump har i sin valgkampretorikk gått hardt ut mot internasjonale handelsavtaler. Men proteksjonisme er feil medisin mot økonomiske problemer og ulikheter i samfunnet. Handel bidrar til økt vekst, mens det er den nasjonale politikken i hvert land som må bidra til at veksten fordeles på en god måte. Dette må gjøres gjennom blant annet velferdstiltak, utdanning og omstilling.

Også Obama var mot frihandelsavtaler før han ble president, og han har vist seg som en sterk forkjemper for nye avtaler, slik som Stillehavspartnerskapet (TPP) og et transatlantisk handels- og investeringspartnerskap (TTIP).

Gjenoppta forhandlingene

Trump har for øvrig uttalt at han ikke er prinsipielt mot frihandelsavtaler, men at hans forgjengere har forhandlet for dårlige avtaler. Vi håper derfor at USA og EU vil gjenoppta forhandlingene om en avtale etter noen tid. Vi skal heller ikke utelukke at USA vil være interessert i en avtale med Storbritannia, etter at landet forlater EU.

De norsk-amerikanske forbindelsene går langt tilbake. De økonomiske båndene er tette og vi har alle forutsetninger for å videreutvikle vårt gode samarbeid.