NHO har fortsatt tro på EU

Det er viktig at EØS-avtalen og prinsippene om det indre marked i EU ikke rokkes ved når britene nå skal ut, mener NHO.

#205

London (Foto: iStock)

Publisert 24.06.16

Internasjonalt

Det britiske folk har sagt sin mening, og flertallet ønsker altså at Storbritannia melder seg ut av EU.

- Vi respekterer resultatet i britenes folkeavstemning, men synes dette utfallet er sterkt beklagelig. Det skaper ikke bare usikkerhet for Storbritannias fremtid, men også for EU og Norge, sier Ingebjørg Harto, næringspolitisk direktør i NHO.

Les også: Derfor er Brexit dårlig nytt for norsk næringsliv

Forpliktende internasjonalt samarbeid

 - NHO har fortsatt stor tro på EU, og nå er det viktig at alle holder hodet kaldt. De store utfordringene fremover, som klima, energi, økonomiske reformer, sikkerhet og migrasjon kan kun løses gjennom forpliktende internasjonalt samarbeid, sier Harto.

Man må finne gode løsninger for hvordan britene skal tre ut av EU, men også for hvordan Norge best kan samarbeide med et Storbritannia som står utenfor EU.

EØS må ikke rokkes ved

- Det er viktig at EØS-avtalen og prinsippene om det indre marked i EU ikke rokkes ved når britene nå skal ut, sier Harto.

- I den omstillingen som Norge er inne i, er tilgangen til EUs indre marked viktigere enn noen gang. Det er derfor helt sentralt for oss at EU lykkes og at Norge bidrar aktivt i det europeiske samarbeidet.

Viktig jobb for EU

Debatten i Storbritannia og i flere andre europeiske land viser at også EU har en viktig jobb foran seg.

- Nå må EU fortsette arbeidet med å forbedre og effektivisere unionen, og den norske regjeringen må føre en aktiv Europapolitikk for å sikre EØS-avtalen. Vi må delta enda mer aktivt i Brussel og utnytte de mulighetene som avtalen gir for å påvirke prosessene i EU, sier Harto.