NHO inn i pådrivergruppe for global likestilling

Utenriksministeren lanserer handlingsplan for likestilling, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund går inn i ny pådrivergruppe.

#205

Kristin Skogen Lund intervjues i NHOs studio under årskonferansen 2016. Fotograf: Hampus Lundgren

Publisert 16.09.16

Internasjonalt

Utenriksminister Børge Brende (H) gir likestilling og styrking av kvinners rettigheter større plass i utenriks- og utviklingspolitikken. Nylig lanserte han en handlingsplan, og NHO-sjef Kristin Skogen Lund går inn i en pådrivergruppe.

- Å realisere kvinners rettigheter er et mål i seg selv, og en drivkraft for utvikling og demokrati. Det er derfor med rette at FNs bærekraftsmål setter likestilling høyt på den internasjonale dagsordenen. Dette skal vi følge opp, sier Brende.

Gamle spørsmål - nye svar
- Norge er et foregangsland for likestilling, og vår legitimitet gir oss mulighet til å innta en lederrolle globalt, mener utenriksministeren.

- Gamle spørsmål krever nye svar, og vi ønsker å modernisere måten vi jobber med likestilling på. Jeg er stolt over å legge fram en ambisiøs handlingsplan for kvinners rettigheter, sier han.
Handlingsplanen «Frihet, makt og muligheter» prioriterer innsats for jenters utdanning, kvinners politiske og økonomiske deltakelse, bekjempelse av vold og fremme av seksuell og reproduktiv helse. Disse områdene er avgjørende for at jenter og kvinner skal ha frihet, makt og mulighet til å forme sitt eget liv, skriver utenriksdepartementet i en pressemelding.

Likestilling for utvikling
Som et ledd i handlingsplanen lanseres programmet «Likestilling for utvikling - Like». Gjennom Like vil Norge tilby faglig samarbeid for en mer effektiv bistand på likestillingsområde.

- Norge har betydelig kompetanse og erfaring på likestilling i praksis, sier Brende.

Pådrivergruppen for global likestilling har deltakere fra næringsliv, akademia, sivilt samfunn og partene i arbeidslivet. Kristin Skogen Lund og Petter Stordalen er to av dem som skal være med.

Norfund satser på Female Future
Mandatet til pådrivergruppen er å tenke nytt og bidra til gjennomføring. Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland, og har vært med å utforme denne handlingsplanen.

Kristin Skogen Lund sier hun gleder seg til å være med.
- NHO er spesielt glade for at Norfund skriver i handlingsplanen at de har bestemt seg for å bruke NHOs Female Future-program som verktøy for å få flere kvinner inn i lederposisjoner.

Les mer om: Female Future

Det er NHOs søsterorganisasjoner i Kenya, Tanzania og Uganda som driver Female Future.
- Målet med Female Future er å motivere flere kvinner til å ta styreverv og viktige lederoppgaver i næringslivet, sier Skogen Lund.

Det er ingen tvil om behovet for mer fokus på å få kvinner inn i ledergrupper. En fersk undersøkelse fra World Economic Forum slo fast at bedrifter med kvinner i sitt styre har langt bedre resultater enn bedrifter uten kvinnelige styremedlemmer.

Les mer om: Næringsutvikling i sør