NHOs ambassadørpris 2017

NHO-president Arvid Moss overrakte Jens-Petter Kjemprud NHOs ambassadørpris 2017 for arbeidet han gjør for å fremme norske næringslivsinteresser.

- Ambassadørprisen 2017 gikk til Jens-Petter Kjemprud for sin enestående jobb for norsk næringsliv i Etiopia, Sudan, Iran og nå Nigeria.

NHOs ambassadørpris 2017 gikk til Jens-Petter Kjemprud for sin enestående jobb for norsk næringsliv i Etiopia, Sudan, Iran og nå Nigeria. Foto: Ingunn Blauenfeldt Christiansen, NHO.

Publisert 24.08.17

Internasjonalt

Prisen ble utdelt i sammenheng med at NHO inviterte alle stasjonssjefer og utvalgte medlemmer til middag 22. august.

Årets vinner er nå norsk ambassadør til Nigeria. Han karakterisert som en som har gjort en enestående jobb for norsk næringsliv i Etiopia, Sudan, Iran og nå Nigeria. Han er ekstremt proaktiv – han møter bedriftene med en åpen og positiv innstilling. 

- Vi i NHO verdsetter utenriksstasjonenes arbeid for næringslivet svært høyt. Jobben ambassadørene gjør for å øke norsk verdiskaping er ikke mindre viktig nå som norsk økonomi er i omstilling.  Vi som økonomi trenger nye eksportbedrifter og nye markeder, sa NHO-president Arvid Moss ved overrekelse av prisen. 

Moss understreket at næringslivet også må være flinkere til å benytte seg av utenriksstasjonene. - Ambassadene og generalkonsulatene kan alle være døråpnere for bedrifter på vei inn i nye markeder, formidle kunnskap om lokale politiske, kulturelle og sosiale forhold og være veivisere i fremmede byråkratiers irrganger. Små stasjoner er helt avhengige av at også bedriftene er proaktive og forteller om at de kommer til landet, sa han.