Bærekraft og business

Plattformer for innovasjon

- Vi må se på bærekraftsmålene som innovasjonsplattformer, sa Bjørn K. Haugland fra DNV GL. - Bare da kan vi løse de utfordringene verden står overfor.

#205

- Bedrifter som vil investere i utviklingsland må heies fram, mener Kjell Roland i Norfund (t.v.) her sammen med Tonje Frydenlund, Snøhetta AS, Mai Oldgard, Telenor ASA, Anders Gundersen, Sensonomic AS og Trond Riiber Knudsen i TRK Group AS. (Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO)

Publisert 07.03.17

Internasjonalt, Næringsutvikling i sør

Konserndirektøren for bærekraft i DNV GL åpnet Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling (NIKU) den 2. mars. Det var fult hus hos NHO da det skulle diskuteres hvordan FNs bærekraftsmål og verdens utfordringer kan gjøres om til lønnsomme forretningsmuligheter. Den årlige NIKU-konferansen er en viktig møteplass for bedrifter, det offentlige virkemiddelapparatet, bistandsleverandører og organisasjoner.

DNV GL la fram rapporten Future of Spaceship Earth i FNs generalforsamling i fjor.
- Alle analyser viser at det å gjøre noe med de ambisiøse bærekraftsmålene kommer til å koste mye, sa Haugland. - Men det kommer uansett til å være billigere enn ikke å gjøre noe, slo han fast.
- Vi må ha helt andre målsetninger for den verdenen vi er på vei inn i. FNs bærekraftsmål er en god plan for dette. De 17 bærekraftsmålene er 17 innovasjonsplattformer. – Når vi ser på dem som det, kan vi løse utfordringene, sier Haugland.

Les mer hos Innovasjon Norge  

 - Ikke penger det står på

Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO, var på sin side klar på at verden må ha bedriftene med på laget og pekte på at flere norske bedrifter er godt i gang.
Telenor ASA, TRK Group AS, Sensnomic AS og Snøhetta AS delte av sine erfaringer. De fortalte både åpent og ærlig både om utfordringer og muligheter ved å jobbe i uvante markeder.
Trond Riiber Knudsen, fra TRK Group AS, et rådgiverfirma som blant annet har investert i en papirgjenvinningsbedrift i Etiopias hovedstad Addis Abebea, gjentok til det kjedsommelige at det ikke er penger det står på, men de gode prosjektene. Han utfordret entreprenører på konferansen, som brenner for sin ide, til å skaffe seg gode lokale partnere og sette i gang.

Privat sektor må med

Grete Faremo, administrerende direktør i FNs operasjonelle arm, prosjektorganisasjon UNOPS (United Nations office for project services) gjorde også sitt for å friste Norske bedrifter ut i verden. UNOPS gjennomfører årlig 1000 store prosjekter i utviklingsland.
-Vi kjenner landene og behovene, sa hun, og behovene går langt ut over bistand.
- Selv om verden skulle doble det som gis i bistand, noe som ikke kommer til å skje, endrer ikke det behovet særlig. Heller ikke offentlige ressurser vil gjøre vei i vellinga; privat sektor må med, sa Faremo.  

Må heies fram

- Bedrifter som vil invester i utviklingsland må heies fram, skriver administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland, i Vårt Land. - Skal vi løse fattigdomsproblemene og begrense klimaendringene, må statene legge til rette for kommersielle investeringer.
- I Norge kan vi bidra positivt ved å skape en opinion som støtter opp om bedrifter som vil investere i fattige land, skriver Roland.

Les Kjell Rolands innlegg i Vårt Land