RUSSLAND

Nordlys-hospitering ga resultater

Ansvarlig redaktør for ukeavisa Arkhangelsk, Nadia Ponarmeneva, har hatt stort utbytte av NHOs utvekslingsprogram mellom Norge og Russland.

Ansvarlig redaktør for ukeavisa Arkhangelsk, Nadia Ponarmeneva.

Ansvarlig redaktør for ukeavisa Arkhangelsk, Nadia Ponarmeneva.

Publisert 14.11.14

Internasjonalt

Ponarmeneva deltok på NHOs utvekslingsprogram for russiske ledere i 2013. Den gang hospiterte hun blant annet tre uker ved avisen Nordlys, en medlemsbedrift i NHO.

- Oppholdet i Norge og hos Nordlys har gitt meg mange nye ideer og en ny måte å tenke på, sier Ponarmeneva. - Dette gjelder både utforming av innhold, redaksjonell profil og ikke minst hvordan en e-avis og nettside bør og kan utformes.  De fantastiske nettsidene som Nordlys lager har inspirert meg. Våre egne sider har nå fått en ansiktsløfting og vi jobber hardt for å få inn nok reklameinntekter slik at vi kan jobbe videre med å utvikle produktet, sier hun.

Nadia Ponarmeneva takker Nordlys for muligheten hun fikk. - Utvekslingsprogrammet mellom Norge og Russland, det såkalte Presidentprogrammet, gir muligheter både for idehenting og for videre kommersielt samarbeid mellom Russland og Norge, sier hun.

Viktig å fortsette folk-til-folk-samarbeidet

NHO har i løpet av de 15 siste årene hatt et utvekslingsprogram mellom Norge og Russland. Russiske ledere, som har gjennomført et masterprogram om ledelse, kan søke om et hospiteringsopphold i Norge.

NHO-medlemmer som deltar i programmet melder om gode erfaringer med russiske deltakere, som både har en relevant bakgrunn og som bidrar positivt til problemløsninger og til arbeidsmiljøet.  

- Det er viktig at folk-til-folk-samarbeidet med Russland fortsetter, også i tider med mange restriksjoner overfor næringslivet i Norge, sier Katarina Sætersdal som er NHO-ansvarlig programmet.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348