Norsk-brasiliansk rundebord

Norske investorer står for mye av de utenlandske investeringene i Brasil de senere år. Nylig var de de største investorene til Brasil samlet før det første møtet i en nyopprettet økonomisk kommisjon mellom norske og brasilianske myndigheter.

Publisert 15.05.14

Internasjonalt

De norske investeringene er spesielt innenfor olje, gass og maritimt. Brasil har en stor og voksende oljeindustri og norsk ekspertise og norske produkter er ofte etterspurt.

Mange av de som opererer i dette markedet er medlemmer av NHO i Norge. Brasil er et land av muligheter, men mange av bedriftene har også støtt på utfordringer knyttet til skattesystemet, byråkrati og regelverksendringer.

NHO  og BNCC (Norsk-Brasiliansk Handelskammer) samlet de største investorene til Brasil i forbindelse med det første møtet i en nyopprettet økonomisk kommisjon mellom norske og brasilianske myndigheter. Til stede var blant andre representanter fra UMOE Bioenergy, Yara, Norsk Hydro ASA, Statoil, Vard, DNV, PGS, Aker Solutions og DNB.

Under rundebordet fikk hver enkelt bedrift anledning til å presentere omfang av investeringer og virksomhet i Brasil og de fikk også gått gjennom de viktigste utfordringene som de mener bør løses for å få ennå bedre rammevilkår for driften.

- Opprettelsen av den økonomiske kommisjonen er viktig for å illustrere hvor omfattende relasjoner det er mellom våre to land, sa Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO, i sin åpningstale under rundebordet. - Vi håper dette møtet kan bidra til å fokusere på de rammevilkår i våre land som kan bedres slik at næringslivet kan bidra til vekst og verdiskaping.

NHO og BNCC vil fortsette å jobbe for at kommisjonsmøtene får relevant informasjon fra de norske næringslivsinteressene i Brasil.