Ny veileder om hvordan bedriftene kan overholde konkurransereglene

Business Europe, som NHO er medlem av, har nylig gitt ut veilederen "Making sense of competition law compliance – A practical guide for SMES".

#205

Foto: Istock.

Publisert 27.04.17

Næringsjus

Konkurranseloven inneholder tilsvarende regler som i EU for foretak som opptrer på det indre marked.

Veilederen gir en praktisk introduksjon i hva som bør tas i betraktning for å etterleve konkurransereglene. Den erstatter ikke juridisk ekspertise på området, men kan gi nyttig veiledning på når det er nødvendig å oppsøke slik ekspertise. Dokumentet foreligger kun på engelsk.

Kontakt oss

Ingeborg Djupvik

Advokat

Næringsjus

ingeborg.djupvik@nho.no
Mobil
41577756