TTIP

Nye EU/USA-runder

Denne uken avholdes den åttende forhandlingsrunden om frihandelsavtale mellom EU og USA. Resultatene blir neppe så omfattende som EU ønsker.

EU-kommisær Cecilia Malmstrøm.

Publisert 05.02.15

Internasjonalt, NHO Brussel

EU vil ha et forsterket transatlantisk partnerskap med USA, gjennom Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Den økonomiske årsaken er tydelig. Behovet for samordning i et globalt perspektiv blir stadig mer fremtredende.

Resultatene av den åttende runden denne uken blir neppe så omfattende som EU ønsket, fordi den amerikanske forhandlingsledelsen ennå ikke har fått såkalt Trade Promotion Authority, eller fast track. Dermed blir det ikke mulig å gå løs på de tunge spørsmålene som i hovedsak dreier seg om markedsadgang.

EU og USA utgjør til sammen et marked på over 800 millioner mennesker. EU står for 25 prosent av samlet global vareproduksjon, mens USA står for 22 prosent. Samlet skjer nesten 30 prosent av verdens varehandel i dette området og 40 prosent av handel med tjenester. Økonomien i USA og EU er allerede betydelig integrert. Allikevel viser undersøkelser at en reduksjon av barrierene vil gi økning i både verdiskaping og sysselsetting.

Begrunnelse

Under et møte i Europaparlamentet onsdag ga kommisær Cecilia Malmstrøm klart utrykk for en positiv vilje og en sterk begrunnelse for TTIP-forhandlingene:

- I dag er det millioner jobber i EU som direkte er knyttet til eksport. TTIP vil gi bedre markedsadgang og dermed skape flere jobber til EUs industri innen blant annet klær, sko, mat, biler, sa kommisær Malmstrøm.

TTIP skal også gi mer harmonisering på regelverksområdet. Dette skal skje uten at hverken EU eller USA gir fra seg retten til å regulere. Malmstrøm var tydelig på at det ikke blir aktuelt å gå inn for regler som reduserer forbrukerbeskyttelse, mattrygghet eller krav til miljøbeskyttelse. På den annen side understreket hun sterkt behovet for å unngå regelverk som hindrer handel og brukte «Buy American Act» som eksempel.

EU-parlamentariker Bernd Lange - Socialists and Democrats (S&D), kom rett fra USA og mente det er en grunnleggende sterk vilje på amerikansk side for å lykkes med TTIP:

«Globaliseringen mangler lederskap i dag, det bekymrer meg, det er i seg selv en viktig grunn for å lykkes med TTIP», sa Bernd Lange.

Norsk tilknytning

På spørsmål fra NHO Brussel om hvordan han ser på muligheten for at Norge og andre land kan knytte seg til TTIP, svarte Bernd Lange at utvidelse av TTIP er et mål i seg selv, men at dette er litt tidlig å diskutere.

Mulighetene for Norge innenfor et slikt samarbeid er like åpenbare som truslene ved å stå utenfor

- En troverdig løsning må sikte mot at også Norge kan delta i et partnerskap med EU, USA og andre land som viser interesse. Mulighetene for Norge innenfor et slikt samarbeid er like åpenbare som truslene ved å stå utenfor, sier daglig leder ved NHO Brussel, Roald Gulbrandsen.

Lange understreket at sosiale standarder og miljøregler kun kan styrkes i et globalt perspektiv gjennom internasjonalt forpliktende avtaler som eksempelvis TTIP. Her trakk han også inn regelverk for tvisteløsning knyttet til investeringer (ISDS). Han mente at slike systemer er viktig for å sikre likhet og forutsigbarhet for investorer. Samtidig var han tydelig på behovet for modernisering av ordningene, ikke minst med tanke på gjennomsiktighet.

- ISDS er det mest giftige ordet i EU disse dagene, sa Cecilia Malmstrøm.

Malmstrøm la vekt på at tvisteløsningsmekanismer i forbindelse med investeringer har eksistert i frihandelsavtaler siden 1959. Globalt har vi over 4000 avtaler med ISDS. I 1400 av disse finnes i EU.

- Jeg vil presentere en reform av ISDS i løpet av to måneder, sa Malmstrøm

Hun avsluttet møtet i EU parlamentet med en oppmodning til alle om ikke å dyrke konspirasjonstankene og mot til å tro på målsettingene om jobbvekst og økt velstand.

Kontakt oss

Roald Gulbrandsen

Regiondirektør

NHO Østfold

roald.gulbrandsen@nho.no
Mobil
+4791369564