Nye muligheter for norsk næringsliv i Iran

Norske myndigheter letter sanksjonene mot Iran. - Det gir muligheter for norsk næringsliv, sier avdelingsdirektør Tore Myhre i NHO.

Ifølge Det internasjonale atomenergibyrået IAEA har Iran oppfylt sine innledende forpliktelser i atomvåpenavtalen. (Illustrasjonsfoto: IAEA)

Publisert 18.01.16

Internasjonalt

I helgen varslet Utenriksdepartementet at det blir lettelse i de norske sanksjonene mot Iran. Bakgrunnen er at Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) melder at landet har oppfylt sine innledende forpliktelser i tråd med avtalen om Irans atomprogram fra juli 2015.

- En lettelse i sanksjonene vil gi muligheter for norsk næringsliv å gjøre investeringer og handle med iransk næringsliv, sier Tore Myhre, som er avdelingsdirektør for internasjonalisering og europapolitikk i NHO.

Den norske ambassaden har styrket sin ambassade med en egen næringslivsrådgiver.

- Dette vil kunne gi norsk næringsliv et fortrinn når de skal gå inn i det iranske markedet.

Se oversikt over endringene som blir innført her.