KONFERANSE 28. APRIL

Nye muligheter i Mexico

- Mexico er Latin-Amerikas nest største økonomi med god makroøkonomisk stabilitet, og kan bli et interessant marked for norske aktører, sier NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO.

Petter Haas Brubakk, næringspolitisk direktør i NHO.

Publisert 02.03.15

Internasjonalt

- Landet har de siste årene innført omfattende reformer for økt vekst og velstand. Noen av regelendringene vil medføre store muligheter for utenlandske aktører, blant annet innen energisektoren. Selv om eierskapet til ressursene og utvinning fremdeles vil være statskontrollert og -eide, åpnes det opp for private aktører i ulike partnerskapsmodeller, sier Brubakk, som er direktør for næringspolitikk i NHO.

Reformer åpner for nye markeder

Brubakk viser til at Mexico er mer enn olje og gass og av de elleve strukturelle reformene som er innført kan flere markeder og muligheter åpne seg for norsk næringsliv, blant annet innen fornybar energi, avfallshåndtering og medisinsk teknologi.

- Mexico er også en attraktiv turistdestinasjon med nærmere 30 millioner turister i året, derav kun rundt 15 000 nordmenn. Her er med andre ord potensialet stort for norske operatører, sier han.

Norwegian Business Day - Mexico City 28. april

Den 28. april arrangerer Team Norway i Mexico, sammen med den meksikanske ambassaden i Norge, Promexico som er Innovasjon Norge i Mexico og NHO, en dag for promotering av Mexico og norsk næringsliv.

- Det blir muligheter for egne B2B møter i etterkant av møtet. Fra Norge stiller statssekretær i utenriksdepartementet, Morten Høglund. For å presentere norsk næringsliv vil jeg selv være til stede og jeg oppfordrer alle som er interesserte i Mexicos markedsmuligheter å vurdere deltakelse, sier Brubakk.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348