Nye restriksjoner mot Russland

Fredag 13. oktober utvidet den norske regjeringen de restriktive tiltakene mot Russland. Flere områder i oljeindustrien berøres. 

Berøres: Regjeringens nye restriksjoner mot Russland berører store deler av oljeindustrien til havs. (Foto: Harald Pettersen, Statoil ASA)

Publisert 16.10.14

Internasjonalt

-Regjeringen har innført tilsvarende tiltak som EU innførte den 15. september. De nye restriksjonene utvides blant annet til et forbud mot å yte visse tjenester til bruk i oljeindustrien på dypt vann, i Arktis, og til skiferoljeindustrien på land, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk

Det er innført forbud mot å yte visse tjenester til bruk i oljeindustrien. Det er forbudt direkte eller indirekte å yte et utvalg av tilknyttede tjenester som er nødvendige med sikte på oljeleting og -utvinning på dypt vann, arktisk oljeleting og -utvinning eller skiferoljeprosjekter i Russland. 

-Vi forholder oss til regjeringens politikk på området, sier Haas Brubakk.

Informasjon om tiltakene finner en på UDs hjemmeside eller ved å ringe UDs vakttelefon for spørsmål om restriksjonene; 23 95 10 50 hver dag mellom 10 og 14. 

NHO viser til Kongelig resolusjon om endring av forskrift og endringsforskrift om tiltakene.