STATSBESØK - GHANA

Ønsket møte med NHO

Som en del av det offisielle Norges-besøket, gjestet den ghanesiske delegasjonen, anført av president John. D. Mahama, Næringslivets Hus.

Den ghanesiske delegasjonen, anført av president John. D. Mahama, gjestet onsdag Næringslivets Hus.

Den ghanesiske delegasjonen, anført av president John. D. Mahama, gjestet onsdag Næringslivets Hus.

Publisert 31.10.14

Internasjonalt

Besøket var en del av det offisielle Norges-besøket. Hensikten med onsdagens NHO-besøk var å lære mer om hvordan norsk arbeidsliv er organisert. - Jeg mener Ghana kan lære mye av norske erfaringer, sier president Mahama.

Velferdsmodellen - bygget på tillitt

Presidenten hadde på forhånd uttrykt ønske om å møte partene i norsk arbeidsliv for å diskutere hvordan den norske velferdsmodellen. Ghana har oppdaget olje, og det forventes at oljeinntektene vil øke i årene fremover. Presidenten var særlig interessert i hvordan det norske samfunnet har utviklet seg, med små forskjeller, til tross for store oljeinntekter.

Representanter fra LO, Arbeids- og Sosialdepartementet, akademia og NHO presenterte organiseringen av norsk arbeidsliv. Alle presentasjonene vektla viktigheten av at det er tillit mellom partene. NHOs forhandlingsdirektør Rolf Negård understreket at en viktig suksessfaktor er partenes konstruktive samarbeid, til tross for uenighet.

Avdelingsdirektør Tore Myhre, Internasjonalisering og europapolitikk, i samtale med president John. D. Mahama.

Må samle lønnsoppgjørene

President Mahama var særlig interessert i den norske måten å organisere lønnsforhandlinger på, ved å samle alle oppgjørene i løpet av relativt kort tid. Han påpekte at i Ghana foregår lønnsoppgjørene til forskjellig tid i alle sektorer. I følge presidenten medfører dette at landet risikerer og bli rammet av streiker som kan forstyrre store deler av økonomien, flere ganger i løpet av året.

Norske olje- og gasserfaringer

President Maham avslutter sitt Norges-besøk i dag, i Stavanger. Her får han høre om norske erfaringer med olje og gass. Presidenten har også møtt en rekke norske bedrifter i løpet av sitt opphold, og deltatt på Norwegian African Business Summit, arrangert av NABA.

Kontakt oss

Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Telefon
92842826