President Trump – businessmann med uklar agenda

Den kommende amerikanske presidenten er en businessmann der utspillene er utgangspunkt for forhandlinger, ble det antydet på NHOs frokostseminar torsdag.

#205

NHO Morgenkaffe om Trump, fra venstre: Erik Bruce, Nordea, Kathrine Myhre, Oslo Medtech, John Thuestad, SAPA, Lars Tomasgaard, Nordox, Jason Turflinger, AmCham Norway, og Jan Erik Grindheim, konsulent. Foto: Anne Birgitte Hjelseth, NHO.

Publisert 24.11.16

Internasjonalt

Slik mener Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce det går an å forstå Donald Trump. Torsdag inviterte NHO til morgenkaffe der temaet var hvilken betydning Trump vil ha på norsk næringsliv. Usikkerheten til innledere og paneldeltakere var ikke mindre enn hos andre kommentatorer etter USA-valget 8. november.

- En eventuell straffetoll, enten det er snakk om Kina eller Mexico, vil ramme USA hardt. Det tror jeg hans rådgivere vil få ham fra. Alternativet er full handelskrig – da har vi fort resesjon, sa Bruce.

Han trodde derfor ikke på de mest ekstreme forslagene fra valgkampen, men peker på at kombinasjonen av høye skattelettelser og finanspolitisk stimulans kan føre til økt inflasjon.

28. november: Det indre marked etter brexit - business as usual?

TTIP viktig for SMB

Jan Erik Grindheim har på vegne av NHO spurt bedriftsledere hva TTIP betyr for norske bedrifter og arbeidsplasser. Her oppfattes TTIP som spesielt viktig for små og mellomstore bedrifter med hensyn til handel. Både markedsadgang og mer standardiserte og felles reguleringer betyr mye.

Hva betyr TTIP for norske bedrifter og arbeidsplasser? Les rapporten her

Grindheim ville ikke avskrive TTIP, handels- og investeringsavtalen som EU og USA forhandler om, selv om Trump har sagt at tilsvarende stillehavsavtale (TPP) skal skrinlegges i løpet av de første hundre dagene i det ovale kontor.

Erik Bruce og Jan Erik Grindheim intervjues av NRK i forkant av NHO Morgenkaffe-arrangementet.

#205

Jason Turflinger i AmCham Norway oppfatter at de fleste virksomheter i USA er pragmatiske og investerer for et lengre perspektiv enn én presidentperiode. Han tror likevel 60 millioner amerikanske aksjonærer vil følge nøye med. At Trump vil avlyse noen handelsavtaler tvilte han på – det har ikke skjedd siden 1866.

- Og avtalene har alltid gitt flere jobber.

"Kneblet" av gode rådgivere

Med over 23 000 arbeidsplasser globalt, er SAPA avhengig av frihandel, understreket John Thuestad i SAPA. Han omtalte seg som "balansert positiv" til utsiktene i USA og tror Trump blir "kneblet" av gode rådgivere.

Samtidig ser han at konkrete investeringsbeslutninger kan bli utsatt til politikken blir mer sikker, for eksempel NAFTA-samarbeidets skjebne.

Lars Tomasgaard i Nordox tror, dersom en skal ta Trumps nylige uttalelser om at han er for "fair trade", at dette kan være positivt for Europa. Det er mest nærliggende å få dette til med Europa.

Kathrine Myhre i Oslo Medtech kunne fortelle at deres amerikanske samarbeidspartnere var forsiktig optimistiske til få en president som er for et fritt marked, og ønsker å utnytte mulighetene dette gir.