Restriksjoner på handel og samarbeid med Russland

Den norske regjeringen vil slutte opp om EUs nye restriktive tiltak mot Russland. – Vi forholder oss til regjeringens politikk på området, sier direktør for næringspolitikk i NHO, Petter Haas Brubakk. 

Publisert 13.08.14

Internasjonalt

De restriktive tiltakene vil kunne ramme norsk næringsliv som har prosjekter i Russland eller sammen med russiske aktører.

Brubakk understreker at det derfor er viktig at myndighetene i Norge følger utviklingen og diskusjonene rundt hvordan ulike elementer i restriksjonene skal tolkes. Det er også viktig at norske myndigheter er oppmerksom på dette og går i dialog med næringslivet, slik at virkningene for enkeltbedrifter kan begrenses.

NHO samarbeider tett med de mest berørte landsforeningene og henviser også til deres hjemmesider for mer informasjon. Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening  og Norsk Industri er i dag de mest aktuelle landsforeningene sier Brubakk.

Servicetelefon for berørte bedrifter

NHO viser til Utenriksdepartementets hjemmeside for oppdatert informasjon. Regjeringen har opprettet en servicetelefon for berørte virksomheter. Telefonen vil fungere som et kontaktpunkt for videreformidling av henvendelser og gi avklaringer på enkelte spørsmål. Servicetelefonen ble opprettet 13. august og er åpen mandag til fredag kl. 10.00-14.00.

Servicetelefonens nummer er 23 95 10 50.

 

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348