Søknadsskrivekurs: SMB-instrumentet

Går du med tanker om å søke finansieringsstøtte gjennom SMB-instrumentet under Horisont 2020? Enterprise Europe Network arrangerer søknadsskrivekurs for små- og mellomstore bedrifter med internasjonale ambisjoner.

Publisert 22.05.14

Internasjonalt, NHO Brussel

Søknadsskrivekurset retter seg mot bedrifter som har bestemt seg for å søke SMB-instrumentet. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god EU-søknad. Deltakelse er gratis.

Tid og sted:
Onsdag 18. juni 2014
Kl. 09:30 - 17:00
Radisson Blu Airpot Hotell, Oslo Gardermoen

Kontakt:
Eva Camerer i Innovasjon Norge
Epost: evcam@innovasjonnorge.no
Telefon: 415 48 386