Dyrt, men nødvendig

NHO er sterkt for at Norge må delta for fullt i EUs programmer for forskning og innovasjon selv om deltagelsen koster penger.

Direktør for Arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard.

Publisert 02.09.14

Internasjonalt

- Forskningsinstituttene har vært motorene når det gjelder Norges deltagelse i EU-forskningen. For å sikre at instituttene fortsatt kan fungere som viktige motorer i denne sammenheng, er det viktig å gi dem rammebetingelser som kan sikre dette. Derfor bør STIM-EU-ordningen styrkes i statsbudsjettet for 2015, sier direktør i NHO, Svein Oppegaard.

Dette er en viktig sak for mange forskningsinstitutter, blant annet har Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) jobbet mye med dette. SINTEF har sendt et notat til politiske myndigheter , der instituttet uttrykker bekymring for svekkede rammebetingelser for instituttenes deltagelse i EU-forskningen. Deltagelsesreglene for det nye rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020, har gjort det langt mindre gunstig for instituttene å delta.

- Vi deler SINTEFs bekymring. Vi kan ikke gjøre så mye med EUs nye deltagelsesregler, men det er fullt mulig for norske myndigheter å gjennomføre tiltak som kompenserer. En styrking av STIM-EU-ordningen er det mest aktuelle virkemiddelet nå, sier Svein Oppegaard.

STIM-EU ble opprettet i statsbudsjettet for 2012. STIM-EU er en ordning som skal stimulere til økt deltagelse i EU-prosjekter og premierer forskningsinstitutter som lykkes med å skaffe seg prosjekter. Instituttene får enda større bonus om de klarer å trekke med bedrifter i EU-prosjekter. Erfaringen er at ordningen er treffsikker og effektiv. Regjeringen Solberg økte rammen til STIM-EU med 55 millioner kr for statsbudsjettet 2014, noe NHO sa seg meget tilfreds med.

- NHO har i alle år vært sterkt for at Norge må delta for fullt i EUs programmer for forskning og innovasjon. Selv om deltagelsen koster, gir den norske aktører tilgang til forsknings- og innovasjonsressurser som langt overgår norsk kapasitet og bredde. Videre er det helt avgjørende for næringslivets konkurranseevne at vi deltar i forsknings- og innovasjonssamarbeidet i det markedet som mottar 80 prosent av norsk eksport, understreker Oppegaard.

- Vi er klar over at det er dyrt å delta å Horisont 2020, men det er enda dyrere for Norge å stå utenfor dette samarbeidet, påpeker Oppegaard.

NHO slutter seg til regjeringens ambisjoner slik de fremkommer i dens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeidet med EU

- Det holder neppe bare å øke rammen til EU-spesifikke ordninger som STIM-EU, påpeker Oppegaard. Trolig bør de fleste nasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammer få en "EU-komponent", der deltagelse i EU-prosjekter spesielt premieres.

Les mer om Forskningsrådets STIM-EU-ordning.