Stor interesse i Kina for handel med Norge

- Det ligger an til et tettere samarbeid mellom kinesisk og norsk næringsliv på en rekke områder, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

#205

#NHO-sjef Kristin Skogen Lund sammen med hennes motpart i Chinese Enterprise Confederation Zhu Hogren.

Publisert 07.04.17

Internasjonalt

 Kineserne er opptatt av den nye delingsøkonomien, sosiale rettigheter og forhold i arbeidslivet mer generelt.  Samtidig har Norge mye å lære av kinesernes satsing på miljøteknologi og klimaløsninger. Kina spiller en nøkkelrolle ved den globale grønne omleggingen som er underveis.   

Tusen deltakere
- Det er svært god stemning på arrangementene her og interessen fra kineserne er meget stor.  Det var nær tusen deltagere fra kinesisk næringsliv og 70 kinesiske journalister tilstede.

Eksporten av norsk sjømat har lenge vært hemmet av strenge kinesiske krav til veterinærkontroll av norsk sjømat.  

- Derfor er det fint at vi nå fikk beskjed om at de rett over påske sender Kinas øverste leder for veterinærmyndighetene til Norge for å åpne lakseimporten fra Norge. Nå kan vi nærme oss den sterke posisjonen vi hadde inntil 2010 da blant annet fersk norsk laks utgjorde hele 94 prosent av markedet.

 Vil ha ren natur
Skogen Lund har også store forventninger til samtaler om reiseliv. 

- Framover mot 2020 venter vi en årlig økning av antall kinesere på 20 prosent.  I tillegg går kjøpekraften til hver enkelt kineser i været.  Vi vet at kinesiske turister særlig etterspør ren natur, orden, god digital infrastruktur, godt rutenett og et effektivt samfunn.  Alt dette er til fordel for Norge.

Nye forhandlinger
Eksporten til Kina totalt sett vil trolig følge utviklingen de siste årene der økningen har vært dobbelt så høy som vår øvrige eksport. Dette vitner om Kinas voksende betydning i verdenshandelen. 

Særlig spennende er ønsket fra begge land om å gjenoppta frihandelsforhandlingene som ble avbrutt i 2010.  Siden da har Kina har gjennomgått en rivende utvikling og er i ferd med å bli verdens største økonomi, sier Skogen Lund.