HORISONT 2020

Store muligheter for bedriftene

Gårsdagens frokostmøte om det nye virkemiddelet i Horisont 2020 - "'Fast Track to Innovation" - samlet nærmere 100 deltakere i Næringslivets Hus.

Fra frokostmøtet om Fast Track to Innovation, 24. februar, hvor blant annet Forskningsrådets Vebjørn Walderhaug presenterte det nye virkemiddelet. 

Fra frokostmøtet om Fast Track to Innovation, 24. februar.

Publisert 26.02.15

Forskning og innovasjon, Internasjonalt

Dette er et nytt bedriftsrettet virkemiddel under EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

Horisont 2020 er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Det går i perioden 2014 - 2020 og beløper seg til 75 milliarder euro. Norge er fullt medlem av programmet, og vårt samlede bidrag i perioden vil ventelig være på ca. 18 milliarder kroner.

Mulighetenes marked

- Horisont 2020 innebærer mange muligheter for bedrifter og institutter. Det er viktig at norsk næringsliv utnytter disse mulighetene som gjelder forsknings- og innovasjonssamarbeid innenfor et marked som mottar 80 prosent av norsk eksport, sa Tore Li, NHOs fagansvarlige for Horisont 2020, i sitt åpningsinnlegg. - I tillegg til midlene, fremhever bedriftene betydningen av nettverk, kompetanse om nye markeder og ny teknologi, og økt synlighet og omdømme, som viktig for deres deltakelse i programmene.

Vebjørn Walderhaug i Forskningsrådet presenterte det nye virkemiddelet, hvor hensikten er raskere kommersialisering, altså å korte ned tiden fra idé til marked, økt næringslivsdeltakelse, og stimulere til økte private investeringer i forskning og innovasjon.

Hvem kan delta?

- Alle bedrifter kan delta, men prosjektene må være "industri-drevne", bestå av 3, 4 eller 5 deltakere fra forskjellige land og være i en fase der prosjektideen er moden og godt underveis i markedet, sa Walderhaug.

Norges forskningsråd og Innovasjon Norge informerte om bedriftenes fordeler ved å delta og hva slags støtte, både økonomisk og praktisk de kan bidra med. Andre bedriftsrettede tiltak i Horisont 2020 er: Samarbeidsprosjekter (collaborative research projects), som er åpne for alle, med overvekt av forskningsinstitusjoner, SMB-instrumentet og Eurostars.

Forskningsrådets Vebjørn Walderhaug presenterte det nye virkemiddelet under gårsdagens frokostmøte. 

Kan være en fordel å være prosjektkoordinator

I tillegg til presentasjonene fra virkemiddelapparatet, holdt Knut T. Smerud i Smerud Medical Research International AS en spennende presentasjon om bedriftenes erfaringer med EU-programmer. Smerud Medical Research startet i Eurostars, tok deretter steget inn i Horisont 2020 og ønsker nå å teste ut Fast Track to Innovation. – EU-samarbeid er en stor mulighet, og det er stor læring i å skrive søknader. Vår erfaring er at det er en fordel å være koordinator for prosjektene, avsluttet Smerud.

Frokostmøtet ble arrangert av Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Norsk Industri og NHO.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Vebjørn Walderhaug, Spesialrådgiver, Divisjon for innovasjon, Norges forskningsråd. Telefon +47 99 04 75 62

Nina Egeli, Seniorrådgiver/NCP for SMB i Horisont 2020, Team Europasaker. Telefon +47 22 00 27 45/ +47 975 20 537