Stort potensiale for norske investorer

- Ecuador er ukjent for de fleste norske investorer. Derfor er det spesielt imponerende å se hvordan norske masterstudenter analyserer landets muligheter for forretningsdrift, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Ecuador. Foto: International Business.

Foto: International Business

Publisert 21.04.16

Internasjonalt, Næringsutvikling i sør

Ecuador er Latin-Amerikas femte største oljeproduserende land der produksjonen foregår on-shore. Omtrent halvparten av eksportinntektene kommer fra petroleumssektoren. Disse inntektene har ført til vekst i økonomien og økt velferd. Med fallende oljeinntekter har velferdstjenestene i landet kommet under press. Derfor har landets regjerning foreslått ulike reformer som kan stimulere til vekst i andre sektorer.

Fornybar energi er et av områdene som tidligere har vært stengt for utenlandske investorer og som nå dereguleres. Her vil det kunne være et potensial for norske investorer. Fiske og havbruk er også områder med gode potensialer i Ecuador.

Rapporten: Exploring Business Opportunities in Ecuador (pdf) 

Tar samfunnsansvar 

Rapporten «Exploring Business Opportunities in Ecuador», er utarbeidet av masterstudenter fra NTNU, NHH og BI. Skogen Lund skriver i forordet at NHO-medlemmers viktigste oppgave er å skape lønnsomme virksomheter, som genererer arbeidsplasser og som igjen bidrar til økt velferd. I tillegg forventes det at næringslivet tar samfunnsansvar på alvor gjennom respekt for menneskerettigheter, tilfredsstillende arbeidsvilkår og omtanke for miljøet. Mange norske bedrifter har her et forsprang, i og med at samfunnsansvar er en integrert del av den norske modellen.

Marokko - neste land 

Rapporten er en del av studentprosjektet International Business. Hvert år rekrutteres totalt 12 masterstudenter som skriver markedsrapporter, skreddersydd norsk næringsliv. Årets rapport om Ecuador har tre hoveddeler; generell informasjon om Ecuador, oversikt over den viktigste industrien i landet, og relevant informasjon om etablering og handel.

I fjor ble det laget en rapport om Tanzania og til neste år skal ny prosjektgruppe utarbeide en rapport om Marokko. 

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Mobil
93285787