Støtter fredsprisutstillingen

For å hedre sine tunisiske søsterorganisasjoner i forbindelse med tildeling av Fredsprisen 2015, sponser partene i arbeidslivet fredsprisutstillingen med en million kroner.

Fra venstre: Stein Lier-Hansen, adm. dir i Norsk Industri, Kristin Skogen-Lund, adm. dir. i NHO, Bente Erichsen, direktør ved Nobels Fredssenter og Gerd Kristiansen, leder i LO, ser på modellen for fredsprisutstillingen.

Publisert 07.12.15

Internasjonalt

– Dette er en anledning til å minne om den viktige institusjonen et partssamarbeid er, ved å hedre dem, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Den tunisiske kvartetten

  • Består av fagbevegelsen UGTT, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA, menneskerettighets-organisasjonen LTDH og advokatforeningen ONAT
  • Grupperingen ble til sommeren 2013, for å støtte opp under demokratigrunnlaget som var skapt gjennom den såkalte jasmin-revolusjonen, under opprøret i Tunisia 2010 - 11, som var starten på den arabiske våren.
  • Ble tildelt Nobels fredspris for 2015 for å ha vært en pådriver i demokratiprosessen i Tunisia fra 2013.

kilde: snl.no

Denne uken kommer Den tunisiske kvartetten for nasjonal dialog til Oslo for å motta fredsprisen for 2015.  I den forbindelse åpner også fredsprisutstillingen 2015, som forteller historien om Tunisia etter den arabiske våren, om veien fra kaos og opprør til ny grunnlov og frie valg.

Les mer om fredsprisutstillingen 2015

– Har spilt en viktig rolle

Kvartetten består av fire organisasjoner fra det tunisiske sivile samfunnet,  som sammen tok på seg en meklerrolle da Tunisia sto på randen av borgerkrig i 2013.

– Her har den tunisiske kvartetten for dialog vært viktig for å holde ro i rekkene. Uro i et samfunn skapes ofte av økonomisk nød, og manglende velferd. Nettopp her spiller arbeidslivsorganisasjonene en viktig rolle for å sørge for stabilitet i et land, sier Stein Lier Hansen, administerende direktør i Norsk Industri.

Les om den arabiske våren

– Kan lære av Norge

Arbeidslivsorganisasjonene har hatt kontakt med sine tunisiske søsterorgansisasjoner gjennom et prosjekt i regi av ILO, der hensikten er å lære om hvordan en kan institusjonalisere et trepartssamarbeid.

– Tunisia kan lære mye av Norge, hvor vi har en 80 år gammel tradisjon for trepartssamarbeidet.  Den institusjonen står så sterkt, og er både en viktig mekanisme for å løse konflikter, men også en arena for samarbeid.  Vi har på sett og vis et ansvar som går utover vår tid, sier NHO-sjefen.

Les mer: Tunisia kan lære mye av Norge

Tilsammen sponser NHO og NHOs landsforening Norsk Industri fredsutstillingen 2015 med 500 000 kroner.

Les også: Viktig fredspris