INTENSJONSAVTALE

Styrker bedriftenes muligheter i Brasil

NHO og The Brazilian National Confederation of Industry (CNI) har nylig inngått en næringspolitisk intensjonsavtale. Avtalen skal styrke NHO-bedriftenes handels- og investeringsforbindelser.

Ambassadør Aud Marit Wiig, viseminister Pedro Wendler fra Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, NHO-presient Tore Ulstein og adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Ambassadør Aud Marit Wiig, Brasils viseminister Pedro Wendler fra Ministry of Development, Industry and Foreign Trade, NHO-presient Tore Ulstein og adm. direktør i NHO, Kristin Skogen Lund.

Publisert 14.11.14

Internasjonalt

De bilaterale handelskamrene i Rio de Janeiro, Sao Paulo og Norge er også part i intensjonsavtalen.

Styrker samarbeidet
Brasil er det viktigste landet for norske investeringer, etter EU og USA. Over 50 av NHOs medlemsbedrifter har handels- eller investeringsforbindelser med Brasil.

Avtalen vil styrke partenes mulighet for samarbeid. Det første initiativet ble tatt av CNIs direktør for næringspolitikk, Jose Auguste Fernandes. Han ønsker at CNI og de bilaterale handelskamrene møtes for å diskutere næringspolitiske utfordringer. Dette vil gi de norske bedriftene økt kunnskap og innflytelse.

Bilateral økonomisk kommisjon
Norske og brasilianske myndigheter har opprettet en bilateral økonomisk kommisjon for å diskutere næringslivets felles muligheter og utfordringer. Toppmøter for næringslivet i forkant av de politiske møtene er et av de foreslåtte tiltakene for å styrke det næringspolitiske samarbeidet. Denne muligheten ble nylig diskutert med den brasilianske viseministeren for økonomisk utvikling Pedro Wendler, den norske ambassadøren til Brasil Aud Marit Wiig og NHOs styre og ledelse.

Kontakt oss

Katarina Sætersdal

Seniorrådgiver

Internasjonal avdeling

Katarina.Satersdal@nho.no
Telefon
23088348