NKIU 2014

Ta læringslivet til Afrika

- Det er ved å tjene penger man bidrar til utvikling, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund. Hun åpnet Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling (NKIU) med å utfordre regjeringen på utdanning.

NHO-sjef Kristin Skogen Lund, fra åpningen av Næringslivets Konferanse for Internasjonalisering og Utvikling (NKIU).

Publisert 13.03.14

Internasjonalt

- Afrika trenger jobber, og jobbene skapes i privat sektor.

Adm. direktør Skogen Lund viste til at flere av NHOs medlemsbedrifter er til stede i afrikanske land – og at flere er på vei inn. Hun møtte flere av disse da hun nylig var på reise i Uganda og Kenya.

- Våre medlemsbedrifter er en motor for utvikling. De bidrar med investeringer som skaper vekst. De bygger trygge arbeidsplasser. Og ikke minst – de tar med seg en kultur og et sett standarder for helse-, miljø- og sikkerhet når de forlater Gardermoen, sier Skogen Lund.

Relevant utdanning
Som en forlengelse av Læringslivet utfordrer hun regjeringen til å gjøre utdanning – som er et satsingsområde i bistandspolitikken – relevant for jobbskaping. I dag er det en miss-match mellom det som utdannes og jobbmulighetene som venter. Mange bedrifter sliter med å finne den nødvendige fagkompetansen.

- Vi må bidra til at det er en type utdanning som kan gi elevene og studentene relevant arbeid. Det vil si yrkesrettet utdanning som er tilpasset arbeidslivets og bedriftenes behov.

NHO-sjefen inviterte også utenriksminister Børge Brende til å danne et partnerskap med bedrifter og Norad: - Mange norske bedrifter har allerede utviklet egne opplegg for opplæring av lokale medarbeidere. Med en mer systematisk satsing fra UD og Norad kunne vi utvikle flere slike ordninger.

- Vi har lenge etterlyst en mer næringsrettet utviklingspolitikk. Dette er ett konkret forslag.

Utenriksminister Børge Brende går gjerne i partnerskap med NHO for å satse på kompetanse og utdanning i Afrika.

Utenriksminister Børge Brende

Tar i mot utfordringen
Utenriksminister Børge Brende tar i mot utfordringen fra NHO: - Vi vil være en partner for næringslivet. Privat sektor er den viktigste motoren for verdiskaping i utviklingsland. Vi får ingen utvikling uten en sterk privat sektor.

Han viser til at Norge bruker over 30 milliarder kroner i året på bistand. Mer av dette skal gå til utdanning og til å fremme et godt næringsklima i disse landene. Regjeringen vil utvikle virkemidler som kan utløse investeringer i Afrika.

- Et velfungerende næringsliv utløser investeringer, arbeidsplasser, overskudd – og nye reinvesteringer.

Statsråden understreker at bistand skal være en hjelp til å tiltrekke investeringer: - Bistanden skal styrke prosessene som kan bringe land fra å være et utviklingsland til et mellominntektsland.

Og apropos NHOs utfordring og invitasjon; Brende ser at mangel på kompetanse er et alvorlig hinder for utvikling: - Vi vil være en partner for å sørge for at unge generasjoner får en kompetanse som samsvarer for det arbeidsmarkedet etterspør. Regjeringen vil styrke satsingen på utdanning – gjerne gjennom et partnerskap med NHO.

Dagens regjering har en åpnere linje enn den forrige når det gjelder handel, ifølge Brende. - Vi vil være en pådriver for at Doha-runden i WTO vil bli vellykket. Denne regjeringen har en langt mer offensiv holdning til å få til en global, forpliktende handelsavtale.

Brende viste blant annet til at Norge vil gi støtte til land som vil forenkle tollsystemene og utvikle skikkelige handelsfasiliteter. 40 millioner kroner er satt av til dette.

Direktør Jens Claussen ved Innovasjon Norges nyopprettede Øst-Afrika-kontor.

Jens Claussen, Innovasjon Norge

Regionalt kontor
Innovasjon Norge har nylig opprettet et kontor i Nairobi, for Øst-Afrika, i første rekke Kenya, Uganda og Tanzania. Direktør Jens Claussen understreker at skal internasjonale investering lykkes her, må man identifisere og investere i lokale partnere.

Ifølge Claussen var det flere norske bedrifter i Tanzania på 80- og 90-tallet – med dårligere rammebetingelser. Men de leverte i stor grad til bistandsorganisasjoner. I dag leverer man til det lokale markedet, som er langt mer kjøpesterkt.

Når det gjelder finansiering, har han dette å si: - Det er langt mer penger enn det er prosjekter. Og det er langt mer penger i det lokale markedet enn mange tror.

Kontakt oss

Tori Nettelhorst Tveit

Sekretariatsleder

Næringsutvikling i sør

Tori.Tveit@nho.no
Telefon
23088189
Magnus Ruderaas

Rådgiver

Næringsutvikling i sør

magnus.ruderaas@nho.no
Telefon
92842826