Trepartssamarbeid får skryt på ILO konferansen

NHO-direktør Kristin Skogen Lund og LO-leder Gerd Kristiansen møtte generaldirektør Guy Ryder i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), under den årlige konferansen til FNs særorganisasjon for arbeidslivet i Genève.

Gerd Kristiansen, Guy Ryder og Kristian Skogen-Lund.

Gerd Kristiansen, Guy Ryder og Kristin Skogen-Lund. Foto: ILO

Publisert 13.06.16

Internasjonalt, Næringsutvikling i sør

Ryder er imponert både over det norske partssamarbeidet og det såkalte bærekraftsalternativet som NHO og LO sammen står for.

- Norge har noe å vise fram som er veldig positivt. Gjennom dialog og en forpliktelse til partssamarbeid, har Norge satt seg i en mye bedre posisjon til å takle forandring. Noen ganger får jeg en dårlig følelse av at noen tenker at trepartssamarbeid er for vanskelig, tregt og lite effektivt. Det norske eksempelet viser det motsatte, uttalte Guy Ryder etter møtet, ifølge Avisenes Nyhetsbyrå (ANB),

Eksportartikkel

Det legges nå opp til at Norge på neste års kongress skal ha et sidearrangement hvor arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter viser fram hvordan det norske trepartssystemet fungerer.
- Det er veldig gledelig at vi kan få vist dette fram på en arena der det møter delegater på høyt nivå fra hele 187 land, sier Gerd Kristiansen.
- Den norske modellen er en eksportartikkel. Det fikk vi tydelig bevist under møtet med Guy Ryder i dag. Derfor er det viktig at vi også ellers i den politiske debatten husker at dette er noe verdifull. Noe vi både må ta vare på, videreutvikle og revitalisere, mener hun.

Integreringstiltak

Sammen orienterte de norske arbeidslivstoppene ILO-generalen hvordan de norske partene i arbeidslivet jobber sammen, og hvordan de nå revitaliserer partssamarbeidet gjennom bærekraftsalternativet.
De informerte Ryder om hvordan partene i arbeidslivet har jobbet fram tiltak for integrering av flyktninger og utsatte grupper i arbeidslivet.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund understreker betydningen av at partene nå forsterker arbeidet med en bærekraftig politikk for integrering av flyktninger og andre grupper.

– Dette har også stort fokus i Europa for øvrig. Fra NHOs side viste vi spesielt til at vi nå er enige med myndighetene om et hurtigspor for raskest mulig å få flyktninger og andre inn i arbeid, poengterer Skogen-Lund.

Fakta om ILO:

  • Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har vært en av de mest suksessrike organisasjonene i FN-systemet. 

  • Er FNs særorganisasjon for arbeidslivet, skapt for å bedre levevilkårene, arbeidsforholdene og arbeidsmulighetene for arbeidstakere verden over.

  • Ansvarlig for å sette opp og ha tilsyn med internasjonale arbeidsstandarder.

  • Ble etablert i 1919 og har i dag 187 medlemsland.

  • ILOs hovedkontor ligger i Genève i Sveits.