UD og NHO med ulandssamarbeid

Utenriksminister Børge Brende og NHO-president Tore Ulstein signerte tirsdag en samarbeidsavtale om næringsutvikling i utviklingsland.

Utenriksminister Børge Brende og NHO-president Tore Ulstein

Utenriksminister Børge Brende (t.h.) og NHO-president Tore Ulstein signerer intensjonsavtalen om strategiske partnerskap.

Publisert 23.08.16

Internasjonalt

Hensikten med intensjonsavtalen om såkalte strategiske partnerskap er å bidra til jobbskaping og utvikling i utviklingsland. Målet for slike partnerskap skal være å løse lokale utviklingsutfordringer der partene har en felles interesse i å forbedre situasjonen. Avtalen ble undertegnet på en samling i Næringslivets Hus, med representanter fra bedrifter og norske ambassader tilstede.

Næringslivets sentrale rolle

Avtalen viser til at næringsutvikling er en av regjeringens hovedsatsinger innenfor norsk utviklingspolitikk:

«Næringslivet har en sentral rolle i arbeidet med å nå den overordnede globale utviklingspolitiske agendaen som er satt gjennom FNs bærekraftmål.»

Videre heter det: «Norske næringslivsaktører som er etablert i utviklingsland sitter på stor lokal kunnskap og erfaring. Gjennom sitt virke erfarer de hva som er de vesentlige utviklingsproblemene lokalt og hvilke flaskehalser som hindrer vekst og utvikling.

Fremtidsrettet utviklingspolitikk

Ofte er det sammenfall mellom utfordringene bedriftene møter og norske myndigheters utviklingspolitiske mål. Partene ønsker derfor å samarbeide for å løse disse felles utviklingsutfordringene. Gjennom slike partnerskap anerkjennes næringslivets sentrale rolle for å skape økonomisk vekst og utvikling i fattige land, og at dette er en viktig og nødvendig del av en fremtidsrettet utviklingspolitikk.»

Samarbeidet mellom partene vil skje i form av avtaler mellom selskaper og Norges utenriksstasjoner i utvalgte utviklingsland for i fellesskap å løse identifiserte utfordringer og hindringer for næringsutvikling.