Viktig fredspris

NHO gratulerer den tunisiske kvartetten som har fått Nobels fredspris for 2015.

Kristin Skogen Lund sammen med sin tunisiske kollega Ouided Bouchamaoui. Bouchamaoui er president i UTICA som er en av vinnerne av fredsprisen 2015.

Publisert 09.10.15

Internasjonalt

En særlig gratulasjon går til vår tunisiske søsterorganisasjon, arbeidsgiverorganisasjonen UTICA. Kristin Skogen Lund har i dag gratulert sin tunisiske kollega, Ouided Bouchamaoui, som hun traff for en tid tilbake.

– Dette viser viktigheten av at partene i arbeidslivet er godt organisert og har en god dialog. I Tunisia har de spilt en sentral rolle i demokratiseringsprosessen, sier Kristin Skogen Lund, administrerende direktør i NHO.

Bouchamaoui ble i 2014 hedret med prisen Business for Peace.

NHO har lenge samarbeidet med søsterorganisasjoner i andre land. Særlig i fattigere land der demokratiet ikke er så godt utviklet, kan arbeidsgiverorganisasjonene spille en viktig rolle i utviklingen av et sivilt samfunn. Trepartssamarbeidet bidrar til å løse konflikter i arbeidslivet på en god måte, etablere gode rammevilkår for privat næringsutvikling og dermed også økonomisk og politisk utvikling.

NHO har med støtte fra Norad i flere år arbeidet for å styrke arbeidsgiverorganisasjoner i Afrika og Asia.