TTIP-RAPPORT

Vil knytte Norge til frihandelsavtale

NHO-sjef Kristin Skogen Lund overrakte i dag rapporten "Transatlantisk frihandel og Norge" til statsråd Monica Mæland: - Den styrker vår overbevisning om at Norge bør knytte seg til TTIP, frihandelsavtalen mellom EU og USA.

Fra venstre: Ketil Djønne, Vice President, European Affairs i DNV GL, EU/EØS-minister Vidar Helgesen, NHO-sjef Kristin Skogen Lund og næringsminister Monica Mæland.

Publisert 24.11.14

Internasjonalt

Rapporten, som er utført av NUPI og Norstella på oppdrag fra NHO, har flere formål: Den ser på mulige konsekvenser for Norge av TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership). Den kartlegger samhandelen mellom Norge og USA og analyserer eksisterende handelshindre mellom Norge og USA på grunnlag en undersøkelse blant norske bedrifter. Og den drøfter hvordan Norge kan knytte seg til TTIP. Spesielt ser den på konsekvenser av en mulig frihandelsavtale mellom Norge og USA.

- Rapporten styrker vår overbevisning om at Norge bør knytte seg til TTIP og ta del i den økonomiske veksten som forventes å komme - som følge av reduserte tollbarrierer og fremfor alt gjennom samarbeid om felles reguleringer og standarder, sa NHOs adm. direktør Kristin Skogen Lund før hun overrakte rapporten til næringsminister Monica Mæland. Det skjedde på et seminar om det indre marked, som departementet og NHO arrangerte i fellesskap.

Potensial

Rapporten viser at det er et betydelig potensial for økt handel og investeringer spesielt mellom Norge og USA. Nærmere halvparten av de 59 bedriftene, som har deltatt i undersøkelsen, opplever i dag tollbarrierer ved vareeksport til USA. Samtidig oppleves ikke-tollmessige barrierer som et større problem, f.eks. forskjeller i produktstandarder og tiden det tar å få godkjent produkter.

- En tilknytning til TTIP enten direkte eller gjennom en frihandelsavtale med USA vil fjerne eller redusere disse handelshindrene og redusere den negative handelsvridningen som Norge kan oppleve ved å stå utenfor TTIP.

- Når vi starter forhandlinger, skal vi samtidig være klar over at den landbruksbaserte verdikjeden har spesielle behov som må ivaretas for å sikre den landbruksbaserte matindustriens behov for innenlandske råvarer.

Ikke konkludert

Næringsministeren takket for rapporten: - Det er viktig og nyttig med flere innspill. Vi har ikke konkludert noe om norske posisjoner ennå.

Europaminister Vidar Helgesen understreket det samme poenget: - Når det gjelder norsk tilknytningsform, så holder vi alle dører åpne.

Ketil Djønne, Vice President, European Affairs i DNV GL, var imidlertid klokkeklar: - Tanken på å leve utenfor TTIP er på grensen til det uutholdelig. Vi tar for gitt at det blir en løsning.

NUPI-seminar

NUPI vil holde et seminar fredag 28.11 kl. 9.30, der de presenterer resultatene av denne rapporten, samt andre arbeider de har gjort om TTIP. Les mer hos nupi.no