- Bør gjelde alle offentlige anskaffelser

I Dagsavisen roser NHO-sjef Kristin Skogen Lund Oslo kommune som stiller krav til at lærlingklausulen skal gjelde for alle offentlige byggeprosjekter. – Denne klausulen må ligge til grunn for alle offentlige anskaffelser hvor bruk av lærlinger er relevant, sier hun i en kommentar til artikkelen.

Faksimile fra Dagsavisen, 23. mai 2014

Publisert 23.05.14

Kompetanse og utdanning

- NHO er generelt tilbakeholdne mot for mye innblanding fra det offentlige som kan bidra til å gjøre prosesser mer kronglete, men det Oslo kommune her gjør er så viktig, så dette støtter vi, sier Skogen Lund til Dagsavisen. Hun oppfordrer videre til at staten og flere kommuner gjør det samme der dette er relevant.

Lærlingene skyves ut
- Vi må utdanne flere fagarbeidere. Hvis ikke, setter vi oss som nasjon i en sårbar situasjon, sier Skogen Lund. Hun viser videre til at i dag er det en overvekt av utenlandske fagarbeidere i Norge, og mange steder skyver billig arbeidskraft lærlingene ut.

Det skal lønne seg å ta samfunnsansvar
- Vi må finne en balanse mellom teoretisk og praktisk utdanning. Det er ikke behov for alle de 2 300 ulike master- og bachelorprogrammene som finnes i dag.

- Vi må gjøre det mer attraktivt å velge tradisjonelle håndverksfag. Vi må utdanne mange nok, og vi må ha nok læreplasser. Det skal lønne seg for de bedriftene som tar det samfunnsansvaret det er å drive den type opplæring. Tiltaket fra Oslo kommune er et viktig bidrag til dette, sier Skogen Lund til Dagsavisen.

Derfor mener NHO lærlingklausuler bør benyttes

  • Arbeidslivet trenger lærebedrifter og lærlinger for å dekke samfunnets kompetansebehov
  • Godkjente lærebedrifter tar et samfunnsansvar
  • Det bør lønne seg økonomisk å være lærebedrift
  • Offentlige anskaffelser utgjør store beløp
  • Hensynet til faglig kvalitet og seriøsitet
  • Erkjennelsen av at markedet ikke alltid har rett

Hva er en lærlingklausul?
En lærlingklausul er en kontraktbestemmelse med hensikt å etablere flere læreplasser ved at bedrifter (hovedentreprenør eller tilsvarende og underleverandør) som skal oppfylle et gitt konkurranseutsatt anskaffelsesoppdrag fra stat, kommune, fylkeskommune eller offentlig eiet virksomhet, må være godkjent lærebedrift og engasjere lærlinger på prosjekt i oppfyllelsesperioden.

Hjemmelsgrunnlaget må ligge fast i nasjonal lovgivning (lov/forskrift) som ikke strider mot EU/EØS-retten.

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Arbeidsliv og kompetanse

kristian.ilner@nho.no
Telefon
23088355