- Elevenes mattekunnskaper er viktig for industrien

Hvordan norske elever presterer på elevundersøkelser som TIMSS og PISA er viktig for norske bedrifter, mener Knut Sunde, direktør i Norsk Industri.

#205

- Digitalisering og de utfordringene dette setter industrien i, gjør at det er et stort behov for realfagshoder i industrien også fremover.

Publisert 07.12.16

Kompetanse og utdanning

De siste ukene har vi fått vite hvordan det står til med norske elever. Vi har fått resultatene fra flere internasjonale undersøkelser; PISA 2015, TIMSS og TIMSS Advanced 2015.

Undersøkelsene viser blant annet:

  • Mens norske femteklassinger er best i Norden i matematikk, ligger niendeklassingene midt på treet og sliter særlig med algebra, viser TIMSS.
  • På videregående velger svært få elever realfag.
  • Andelen norske elever som ser for seg at de har et realfaglig yrke når de er 30 år, har økt fra 20 til 29 prosent fra 2006 til 2015, viser TIMSS Advanced, som måler kompetansen til elevene i matematikk og fysikk det siste året i videregående skole.
  • PISA- undersøkelsen viser at norske elever i ungdomsskolen utmerker seg i lesing og har hatt fremgang i matte.

NHO mener elevundersøkelsene gir oss viktig kunnskap om hvordan opplæringen fungerer.  Det bør være en ambisjon at norske elever er blant de 10 beste landene i OECD-området på disse testene.

- Knut Sunde, direktør i Norsk Industri, hvorfor er en arbeidsgiverorganisasjon opptatt resultatene i elevundersøkelsene?

- Digitalisering, og de utfordringene dette setter industrien i, gjør at det er et stort behov for realfagshoder i industrien også fremover. Jeg var på medlemsmøte i Kongsberg i går. Bedriftene forteller at digitalisering og 3D-printing krever helt ny tenking rundt forretningsmodeller, design og produksjon i industrien. Det utfordrer fundamentalt måten å drive business på i dag.

- Men hva har barn og unges mattekunnskaper med dette å gjøre?

- Når man forstår og mestrer matte får man gjerne en aha-opplevelser og det åpner seg en ny verden. Og selv om matte i seg selv kanskje ikke virker spennende, er anvendelsen av matte spennende. Det er igjen viktig for rekrutteringen til ingeniør – og realfagsutdanninger.

Knut Sunde, direktør i Norsk Industri Fotograf: Cathrine Westlie Eidal

#205

- Hvorfor er akkurat matten så viktig?

- Det er fristende å trekke en parallell til idretten for en kar som er i overkant idrettsorientert på fritiden. I idretten er ikke all trening like viktig. Det er noe som heter basistrening – det er bunnplanken – uten dette kommer du ingen vei. Så kan du spisse deg.

- Sånn er det på skolen også. Alle fag er ikke like viktige. Punktum. Utover ro i klasserommet må vi kunne lese norsk og forstå matte. Dette er også grunnlag for å forstå de andre fagene. Dette må vi ta konsekvensene av og prioritere. Matte er igjen basisen for fysikk og kjemi.

- Våre 5-klassinger er de beste i Norden i matte, er ikke det bra da?

- Hverdagsmatten går bra, den er jeg ikke så redd for. I den andre elevundersøkelsen, TIMSS, måler vi mer algebra, og der har vi ennå særnorske utfordringer. "Katastrofalt svakt" har skoleforsker Liv Sissel Grønmo sagt om nivået vårt der.

- Hvorfor er algebra viktig?

- Algebra gir den abstrakte forståelsen av matte, som igjen kan overføres til og anvendes på et utall av områder. Forskerne har påvist at norske elever introduseres for algebra senere enn i andre land. Og det er her de presterer dårlig. Algebra er et modningsfag og det blir for lite trening og modning på dette. 

- Tidligere innføring av algebra er viktig av to grunner: Både for å stimulere de beste elevene (som kjeder seg) slik at disse kan forsere og jobbe videre med saker som strekker dem. Og for å modne de svakeste elevene, som absolutt ikke har godt av å bli vernet for den vanskelige algebraen ved at de får den sent innført. Da får de ikke tid til å knekke koden før de er ferdig med skolen – og vi ser da at de faller ut.

- Eleveundersøkelsene oppsummert?

- I sum er det mye bra i årets TIMSS og PISA. Vi trekker et lettelses sukk på flere av resultatene. Men det er mye igjen å jobbe med, ettersom vi fremdeles setter inn enorme summer i skolen i forhold til andre land. Og algebra-nøtten må tas skikkelig tak i.