- En varslet krise

- Vi er bekymret over at norske firmaer ikke har tilgang til tilstrekkelig IKT-kompetanse, sier Tarje Bjørgum i Abelia. En ny undersøkelse viser at norske IKT-firmaer ikke når opp i konkurransen.

Tarje Bjørgum, fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia.

Tarje Bjørgum, fagsjef IKT og digitale næringer i Abelia.

Publisert 23.04.15

Kompetanse og utdanning

En undersøkelse PA Consulting har gjort sammen med belgiske Whitelane Research viser at både norske og nordiske kunder er mest fornøyde med indiske selskaper når de overlater IKT-driften til eksterne leverandører.

- Det er ikke noe galt at utenlandske firmaer leverer gode tjenester, men for Norges posisjon innen IKT illustrerer dette en varslet krise. Ikke bare er utenlandske selskaper billigere på pris, men de konkurrerer også på kompetanse. Sterk mangel på norsk kompetanse driver prisene opp og vi får en negativ spiral som gjør at norske selskaper prises ut, sier fagsjef Tarje Bjørgum i Abelia.

- Mangel på IKT-kompetanse hindrer norske selskaper fra å bli bedre, og da får vi færre firmaer som kan levere både kvalitet og lokal kunnskap. Det er viktig med flere nasjonale leverandører som kompletterer markedet, sier Bjørgum.

Han understreker at IKT-fagene er viktige hvis Norge skal leve av kunnskap.

- Teknologi muliggjør nødvendig innovasjon og fornying på alle samfunnsområder. Mangel på IKT-kompetanse er ikke først og fremst et problem for IKT-næringen, men en utfordring for hele samfunnet.

- Universitetene står klare til å motta studenter som vil studere IKT, men de får ikke penger til studieplasser. Vi har gjentatte ganger tatt opp med regjeringen at vi har en strukturell underdekning på IKT-kompetanse som vil få store konsekvenser for norsk økonomi, sier Bjørgum.

Han forteller at ungdommen ikke var interessert i IKT-fag for noen år siden, men nå har interessen tatt seg betydelig opp. I fjor var det 7521 søknader til IKT-fag ved NTNU i Trondheim som kunne tilby 628 studieplasser, mens IKT-fag på Universitetet i Oslo hadde 2551 søknader som kjempet om 451 studieplasser.

- Men mister Norge IT-kompetanse når bedrifter overlater IT-driften til eksempelvis indiske leverandører?

- Flinke folk drar hvor flinke folk er. Mange av de store selskapene må uansett ha kjernekompetanse igjen i Norge, og vi trenger en sterk IKT-næring med lokal kunnskap for å løse våre nasjonale utfordringer. Vi kan ikke leve av at all IKT-kompetanse outsources ut av Norge. Og det blir umulig å skru klokken tilbake hvis det skjer, sier Bjørgum.

Gledelig utvikling i søkningen til IKT- og realfagsstudiene.