- Flere jenter bør studere teknologi

- Det er veldig gøy og det er bruk for oss i arbeidslivet, sier student Nora Holand. Men bare 1 av 5 ingeniørstudenter i Norge er jenter. Nå skal flere jenter inspireres til å velge teknologi.

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP), NHO-sjef Kristin Skogen Lund og ingeniørstudent Nora Holand er alle begeistret for teknologi. På Høyskolen i Oslo og Akershus tok de selfie med et varmesøkende kamera. 

Publisert 06.04.16

Kompetanse og utdanning, Jenter og teknologi

- Jeg er veldig glad for at jeg valgte et ingeniørstudium, sier Nora Holand. Hun studerer energi og miljø i bygg på Høyskolen i Oslo og Akershus.

Med en stadig raskere teknologisk utvikling vil Norge trenge flere titusen teknologer de neste ti årene, men altfor få velger å utdanne seg i den retningen.

Snart er det søknadsfrist før høyere utdanning og ett av problemene er at for få jenter gjør som Nora. Bare 1 av 5 ingeniørstudenter i Norge er jenter.

- Skal vi få opp antallet teknologer, og få de beste hodene og hendene, er vi nødt til å rekruttere talenter fra hele befolkningen, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

Hun forteller at det er stort etterspørsel etter ingeniører og teknologer blant NHOs medlemsbedrifter.

Se hvordan det gikk da Nora Holand møtte Solveig Horne og Kristin Skogen Lund på laben på Høyskolen i Oslo og Akershus

Nysgjerrig og motivert

Nora Holand tror mange jenter tenker at teknologistudier kun er for «de flinkeste guttene i klassen».

– Det mener jeg er en myte som bør knuses, for det er ikke sant i det hele tatt. Dette er for alle. Så lenge du er nysgjerrig og motivert så kommer du veldig langt, sier Holand til NRK.

Tidligere i år sto hun på scenen da HiOA arrangerte "Jenter og teknologi". Da var flere hundre jenter på besøk på høyskolen for å lære mer om mulighetene ved å velge realfag, og la seg inspirere av andre jenter som har tatt det valget.

Les også: Suksess med "Jenter og teknologi" på Universitetet i Agder

Skal inspirere flere

Det har vært likende arrangementer ved fire utdanningsinstitusjoner i år, og nå vil NHO og Regjeringen at enda flere unge jenter skal få muligheten til å møte rollemodeller som Nora.

Regjeringen har derfor bevilget 2 millioner kroner til NHO som i samarbeid med flere andre skal jobbe for å øke antallet jenter som studerer i teknologi- og realfag på alle utdanningsnivåer.

Likestillingsminister Solveig Horne (FrP) oppfordrer unge som skal søke høyere utdanning til å søke etter interesser og evne.

- Rollemodeller som Nora når ut til grupper som kanskje ikke hadde vurdert denne yrkesveien tidligere med prosjektet "Jenter og teknologi, sier hun.

Dette er "Jenter og teknologi"

  • Ble først arrangert ved Universitetet i Agder i samarbeid med NHO i 2003, og har siden blitt arrangert der hvert år.
  • 10.februar hadde fire institusjoner likende arrangementer: NTNU, UIT, HIB og HiOA.
  • Rollemodeller virker: På landsbasis har andelen jenter som studerer teknologi økt med 1,5 gang fra 2005 til 2015. I Agder har den økt 4,5 gang i samme periode!
  • Barne- og likestillingsdepartementet har bevilget 2. millioner kroner i tilskudd til prosjektet Jenter og Teknologi. Tiltaket er knytta til likestillingsmeldinga som skal behandles i Stortinget 14. april i år.
  • NHO vil fremover jobbe målrettet sammen med institusjonene for å øke antall læresteder som arrangerer slike møteplasser hvor de kan bli motivert til å velge teknologifag.
  • Til høsten vil NHO også kjøre en større nasjonal kampanje, målrettet mot unge jenter i 9. og 10. klasse, og deres foreldre.