- Flere voksne må ta fagbrev

- Yrkesfagene må gjøres mer fleksible. Jobb og skolegang må kunne kombineres bedre, sier kompetansedirektør i NHO, Are Turmo, til Aftenposten.

Kompetansedirektør i NHO, Are Turmo.

Publisert 24.06.14

Kompetanse og utdanning

Turmo kommenterer Navs ferske arbeidsmarkedsanalyse som varsler knallhard konkurranse om ufaglærte jobber i tiden fremover. - De største utfordringene koker ned til å få flere til å velge yrkesfaglig utdanning, og få flere gjennom utdanningsløpet, sier han. Det må også satses mer på å få voksne ufaglærte inn i yrkesfagutdanningen. 

Faller mellom to stoler
- Et mer spesialisert arbeidsliv vil kreve høyre kvalifikasjoner, også for det som tidligere var ufaglærte jobber. De voksne lærlingene er en økende gruppe, som det må satses mer på. Hvis ikke faller de mellom to stoler, uten hverken spesialisert praktisk kompetanse eller høyere utdanning, sier Turmo.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå antas 200 000 ufaglærte personer vil være overflødige på arbeidsmarkedet i 2024. Ny teknologi overtar stadig vekk flere arbeidsoppgaver, eller de flagges ut.

Ubalansen øker drastisk
Kunnskapsdirektør i Nav, Yngvar Åsholt sier til Aftenposten at det må tas "radikale og potente" politiske grep for å få flere ungdommer og ufaglærte gjennom yrkesutdanning for å møte de strukturelle utfordringene i arbeidsmarkedet.  Åsholt viser til at SSB anslår at det vil kreves 90 000 flere arbeidstakere med yrkesfaglig utdanning enn det som faktisk utdannes. På toppen av dette kommer et udekket behov for 57 000 helsefagarbeidere på videregående nivå.

- Slik prognosene ligger nå, får vi i fremtiden en større strukturell ubalanse mellom arbeidskraften som etterspørres, og det som utdannes, sier Åsholt til Aftenposten.