JENTER FOR REALFAG 2015

- Jenter, velg teknologi

I februar inviteres mødre og døtre, lærere og rådgivere i Oslo, Harstad og Stavanger til "Jenter for realfag". Kjenner du noen i målgruppen? Oslo-samlingen finner sted 4. februar i Næringslivets Hus. Velkommen!

Prosjektlederne for "Jenter for realfag" i Oslo, Elena Rosnes og Eli Boran, ønsker velkommen til et spennende program om realfagets muligheter. De garanterer høy rosafaktor. 

Publisert 03.02.15

Kompetanse og utdanning

- Vi trenger flere jenter med kunnskap og interesse for det mangfoldet av utdanninger og yrker som ligger i real- og teknologifagene. Skal vi få til dette må vi vise ungdommene de spennende jobbmulighetene, sier kompetanserådgiver i Norsk olje og gass, Elena Rosnes.

Gleden ved realfaget

Arrangementet "Jenter for realfag" skal vise unge jenter, deres mødre, lærere og rådgivere de mulighetene realfag fra videregående skole kan gi. Kvinnelige rollemodeller som er ingeniører og geologer fra oljeindustrien, IKT, marin/maritim sektor, matematikere, gründere og studenter fra flere fagdisipliner, forteller sine historier. "Jenter for realfag" arrangeres på Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Rollemodellene kommer fra lokale studiesteder og lokale arbeidsplasser. Det de har til felles er gleden over realfagene og et ønske om å spre budskapet.

Flere jenter tar teknologiutdanning

- Høgskolen i Agder har satset stor på å rekruttere flere jenter til teknologiutdanningene – og lykkes! Høgskolen i Oslo og Akershus har de siste årene opplevd en jevn vekst i antall jenter som søker seg til teknologiutdanning. Likevel er vi langt fra i mål. Næringslivet etterspør ingeniører og andre med realfagsutdannelse, sier Eli Boran i NHO Oslo og Akershus.

Samarbeid

Arrangementet i Oslo (Næringslivets Hus) er et samarbeid mellom Norsk olje og gass og NHO Oslo Akershus, i Harstad er det i regi av Norsk olje og gass og høyskolen i Harstad og i Stavanger samarbeider Norsk olje og gass med Maritimt forum.

Mer informasjon om program og påmelding:

Jenter for realfag i Oslo 4. februar.

Jenter for realfag i Nord-Norge og på Vestlandet.

Kontaktpersoner: Elena Rosnes, telefon 916 07 692 og Eli Boran telefon 971 58 784.