Kombinerer studier med praksis

Annika N. de Leon er student ved masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid, Universitetet i Oslo. Nå har hun fått praktikantstilling i NHOs kompetanseavdeling.

Annika N. de Leon, praktikant i NHOs kompetanseavdeling.

Annika N. de Leon, praktikant i NHOs kompetanseavdeling. Foto: Anne Birgitte Hjelseth.

Publisert 06.10.15

Kompetanse og utdanning

- Jeg startet i NHO 1. september. En av oppgavene jeg jobber med nå er å analysere NHOs politikkdokument om NHOs ambisjoner for kompetansepolitikken frem mot 2020. Her er det mye bra, mye å sette seg inn i, og veldig lærerikt. NHO foreslår gode tiltak for å nå kompetansemålene i 2020, sier Annika N. de Leon.

- Målene sprer seg langs flere akser innen feltet fag- og yrkesfagopplæringen og virkemidler i bedrift. Dette er et område som er viktig for NHOs medlemsbedrifter, sier hun og viser blant annet til NHOs Kompetansebarometer 2015. - Mitt fokus er rettet mot fagskoleutdanningen, mye fordi jeg jobbet med et UiO-prosjekt forrige semester, som undersøkte samarbeidet mellom fagskoler og arbeidsliv. Det var slik jeg kom i kontakt med NHO i første omgang.

- Søk praktikantstilling

Annika oppfordrer sine medstudenter til å gjøre det samme. - Søk praktikantstilling og kom deg ut i arbeidslivet. Da lærer du på en helt annen måte enn når du kun sitter med nesa i bøkene, sier hun og viser til den amerikanske filosofen og pedagogen John Deweys prinsipp, learning by doing.

- Det er svært nyttig for meg å kunne kombinere universitetsteorien og praksiserfaringen jeg får her i NHO. Det er mye å sette seg inn i, så læringskurven min går rett til værs. Og siden jeg synes dette er så interessant, skulle jeg gjerne vært her mye mer, men jobben må jo kombineres med studiene, sier hun.

Godt skodd for masteroppgaven

I januar starter hun på masteroppgaven, som skal skrives for NHO. Tema er hvordan fagskolekompetanse er relevant og verdifull for bedriftene. – Det er fint å kunne starte refleksjon rundt oppgaven allerede nå, før jeg starter for fullt i januar. Jeg er svært glad for at jeg har fått denne muligheten, sier hun.

- Med Annikas erfaring er hun en ressurs i avdelingen, sier Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO. - Det er en styrke for oss å få oppdatert kunnskap fra universitetsmiljøet og det er svært nyttig når vi jobber med utforming av kompetansepolitikken. Hennes innspill er verdifulle og bidrar til å utfordre oss. Til gjengjeld får hun en konkretiseringsarena for studiene og får oppleve det virkelige arbeidslivet, sier han. Han oppfordrer samtidig medlemsbedriftene til å etablere praktikantstillinger. Vi oppfordrer bedrifter til å ta kontakt med universitetene dersom de ønsker å tilby praktikantopphold eller har forslag til oppgaver.

Praksisplass øker kvaliteten på studiene

- I NHOs Kompetansebarometer 2015 svarte 9 av 10 bedrifter at kvaliteten på studiene ved universiteter og høyskoler vil bli bedre dersom man øker samarbeidet med næringslivet. Bedriftene trekker frem praksisplasser i bedrift under studiet som viktigst for å øke kvaliteten på studiene. Dette gir oss tydelige signaler om at vi bør legge til rette for bedre samarbeid mellom virksomheter og studiestedene. Det gjelder alle fagområder, sier Turmo.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514