- Vi tar utfordringen, Røe Isaksen

- Hvordan mener NHO vi skal kunne utdanne "den tysktalende ingeniøren", spurte kunnskapsministeren på et Unio-seminar i dag. -Vi tar utfordringen, svarer NHO-direktør Svein Oppegaard.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen utfordrer NHO - og får svar. Her fra årskonferansen Læringslivet 8. januar. (Foto: Kilian Munch)

Publisert 26.03.14

Kompetanse og utdanning

På et seminar arrangert av arbeidstakerorganisasjonen Unio, sendte kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen en utfordring til NHO: - På sin årskonferanse tok NHO til orde for å sanere antall studier. Nå hører jeg at de frykter vi ikke har tyskutdanning. Jeg ville satt pris på å få konkrete innspill fra dem på hvordan vi skal kunne utdanne «den tysktalende ingeniøren».

- Vi tar utfordringen, Røe Isaksen, svarer Svein Oppegaard, direktør for området arbeidslivspolitikk i NHO.

- Mange av NHOs bedrifter trenger kandidater med dobbeltkompetanse, både fagkompetanse og språkkunnskaper i tysk. Det beste er å legge til rette for at flere norske studenter tar ingeniørutdanning på gode tyske universiteter. Vi har god erfaring med å bruke Lånekassen som instrument i slike sammenhenger.

- Og norske utdanningsinstitusjoner må tilby språkmoduler som del av ingeniørstudiene forankret i rammeplanene. Opprett stipendordninger og legg til rette for internasjonalt faglig samarbeid. Hent fram studentene som gjør det. De fins. NTNU sender allerede sine studenter til velrenommerte institusjoner i Tyskland. På NHH kan økonomistudentene velge spesifikke språkmoduler i sine studier. Dette kan også gjøres i ingeniørstudiene.

- På lengre sikt må vi få flere til å velge tysk allerede i 8. klasse. Det arbeider NHO med, avslutter Oppegaard.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514