Støtter forslag om å kutte små fag

NHO støtter Kunnskapsdepartementets forslag om å kutte studier med færre enn 20 studenter.

Publisert 24.03.14

Kompetanse og utdanning

Mer enn halvparten av alle masterutdanningene kan forsvinne dersom Kunnskapsdepartementets ønske om å kutte studietilbud på masternivå med færre enn 20 studenter blir gjennomført. Institusjonene ble også oppfordret til å inngå samarbeid med andre for å komme over sperregrensen på 20 studenter.  

Poenget er at vi ikke trenger fem forskjellige læresteder som konkurrerer om de samme femti studentene. I et lite land kan ikke alle bli gode på alt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til Klassekampen. Han understreker at formålet er å sikre høy kvalitet på studietilbudet. 

Kunnskapsministeren får støtte av NHO:  - Det har vært en voldsom vekst i mastertilbudene. På nasjonalt plan må vi få færre, bedre og mer bærekraftige studietilbud. Det vil si fagmiljøer og studenttilførsel av en viss størrelse, sier Are Turmo, kompetansedirektør i NHO til Klassekampen. Turmo viser til at det i år 2000 var 795 studietilbud på bachelor og masternivå på landsplan. Tolv år etter var det 2164. 

- Dette er en formidabel vekst på tolv år, sier Turmo, som mener kuttene bør koordineres nasjonalt, over institusjonene selv. Dessuten at næringsliv og arbeidsliv bør ha mer makt over hvilke tilbud som opprettes. 

- De ti siste årene har vi sett mange eksempler på at man lager programmer som det ikke er eksplisitt behov for i arbeidslivet, men som er laget for å tiltrekke studenter, sier Turmo også til Klassekampen.  

Les mer om saken på HiOAs nettside 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184