Lærerutdanningen

- Først fire gode år

Kunnskapsministeren vil gjøre lærerutdanningen til en femårig mastergrad. - Fyll dagens fireårige utdanning med godt innhold først, svarer NHO.

Publisert 04.06.14

Kompetanse og utdanning

Alle er enige om at lærerutdanningen bør styrkes. Men ikke om hvordan det skal skje. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i dag at regjeringen vil gjøre norsk lærerutdanning til en femårig mastergrad fra 2017. Ifølge statsråden skal det bli en forskningsbasert utdanning, der studentene blant annet skal skrive en masteroppgave.

- Det er en prisverdig ambisjon, men vi må styrke den nåværende fireårige utdanningen først, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk. - Frafallet er stort, læringstrykket svakt. Studentene bruker bare 25 timer i uka på studier. Det bør være rom for forbedringer i de fire årene de nå studerer, sier han.

NHO mener praksisdelen i lærerstudiet må styrkes: - Det er der det læres å være lærer, understreker Oppegaard.

Hvordan flere skal rekrutteres til lærerstudiet, har vært en tilbakevendende problemstilling i mange år: Oppegaard sier at fem år med GNIST-samarbeid for å få flere til å velge lærerutdanning, har ikke gitt ønskede resultater. For å øke attraktiviteten til lærerutdanningen har NHO tidligere foreslått at høyere inntakskrav, egnethetsvurdering og sentralt gitte eksamener.

NHO er også opptatt av hvordan flere og bedre lærerutdannere skal rekrutteres: - Stortingsmeldingen om strukturen i høyere utdanning som kommer våren 2015, må inneholde tydelige forslag om styrking av fagmiljøene. Alle er enige om at det trengs, men ingen har foreløpig hatt politisk mot til å gjøre noe med det, sier han.

Oppegaard viser til at det i dag er nitten studiesteder som tilbyr lærerutdanning: - Kan nitten forskjellige studiesteder tilby kvalitet i verdensklasse som sikrer at vi faktisk får verdens beste lærere?, spør han.

Pressemelding fra Kunnskapsdepartementet