– Oljeeventyret pågår fortsatt når dere er pensjonister

Oljesektoren trenger flere kloke hoder i veldig mange år fremover.

#205

Olje- og energiminister Tord Lien og administrerende direktør i Norsk Olje og gass, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen på PetroChallenge. Fotograf: Jan Magne Bae/OED

Publisert 02.11.16

Kompetanse og utdanning

– Den som skal slukke lyset på norsk sokkel er fortsatt ikke født, sa Tord Lien til de 160 elevene som denne uken deltok på PetroChallenge i Oslo.

Arrangementet har som mål å gi elever på videregående skole kunnskap om oljenæringen. Samtidig blir de bevisst på nytten av realfag, engelsk og samfunnsfag, og hvordan fagene kan brukes i olje- og gassindustrien.

–  Det er viktig at unge ikke lar avisoppslag om nedgang i oljesektoren skremme dem fra å søke seg til næringen, sier kompetanserådgiver i Norsk olje og gass, Evelyn Blom-Dahl.

Selv om det er nedbemanninger i noen regioner, er den nasjonale etterspørselen etter ingeniører og teknologer fortsatt stor. Uavhengig av konjekturer, trenger vi ingeniører, teknologer og realister til å være med å forme og utvikle fremtidens løsninger.

Trenger kloke hoder

Tord Lien er tydelig på at deltakerne på PetroChallenge er oljenæringens fremtid. 

– Med deres kompetanse skal Norge produsere energi til en voksende befolkning, på en mer bærekraftig måte, samtidig som vi skaper inntekter til å finansiere landets velferd, sa Lien til en lydhør forsamling. 

Olje- og gassnæringen markerer i år at det er 50 år siden virksomheten på norsk sokkel starter opp. Tord Lien er opptatt av at industrien skal være en drivkraft i samfunnet også i de kommende 50 årene. 

– Feltet Johan Sverdrup skal produsere fra 2020 til 2070. Da er dere pensjonister, fortalte Lien elevene. 

Realistisk innblikk i oljenæringen

I løpet av de to dagene PetroChallenge varte fikk elevene svært reelle oppgaver. 

–  De har fått bryne seg på det å lete etter olje og gass, søke på lisenser og sørge for økonomisk gevinst, forklarer Blom-Dahl.

Engasjerte elever

Victoria Østhus fra Levanger vgs er fornøyd med å ha deltatt på PetroChallenge.

– Jeg har tilegnet meg mye nyttig informasjon om dagens og fremtidens petroleumsindustri, sier hun.

I Oslo deltok elever fra de videregående skolene Hvam, Frogn, Lillestrøm, Drammen, Nesodden, Ski og Levanger, forteller Blom-Dahl.