3 gode grunner til å bli lærebedrift

Som lærebedrift tar man et stort samfunnsansvar og gir unge viktig kompetanse som landet vårt trenger.

Som lærebedrift tar dere et stort samfunnsansvar og gir unge og voksne viktig kompetanse som landet vårt trenger. Illustrasjonsfoto. 

Publisert 28.05.15

Kompetanse og utdanning, Yrkesfag

1. Skreddersydd rekruttering

Som lærebedrift har du og virksomheten din mulighet til å skreddersy bedriftens framtidige medarbeidere gjennom opplæring og oppfølging i læreperioden. Bedriften velger selv hvilke lærlinger som blir ansatt og man er heller ikke forpliktet til å ansette lærlingen etter endt læretid. Likevel viser studier at 95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingen når læretiden er over.

NHO jobber for bedre rammevilkår til lærebedriftene

  • Økt tilskudd
  • Enklere godkjenningsprosedyrer
  • Lærlingklausuler ved offentlige anbud skal være hovedregelen
  • Høy kvalitet også på skolen – moderne utstyrsparker
  • Partene i arbeidslivet må få forme læreplanene og gjøre dem relevante
  • Flere sentrale stimuleringsmidler til prosjekter og samarbeidskonstellasjoner

2. Ny kunnskap inn i bedriften

Lærlinger tilfører norske bedrifter ny kunnskap og ferske øyne, og ansatte med fagbrev gir også høyere kvalitet i virksomheten. Bedriften får ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv, men ikke minst gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får delta i. Dessuten er det å være lærebedrift, og eventuelt mesterbedrift, et kvalitetsstempel som gir forbrukerne trygghet.

Les også: Ny merkeordning for lærebedrifter

3. Lønnsom investering

Det tar tid før alle nyansatte er lønnsomme. Dette gjelder også lærlinger, men på sikt bidrar lærlingen til verdiskaping. Lærebedriften mottar også et lærlingtilskudd på i overkant til 149.000 kroner, fordelt over 24 måneder, per lærling. Dette tilskuddet skal bidra til å dekke deler av de merutgiftene lærlingordningen medfører i form av opplæring. I tillegg er det mulig å søke på stimuleringstilskudd for nye lærebedrifter. 

Gjennom lærlingklausuler i offentlige anskaffelser kan det også bli mer lønnsomt å være lærebedrift når man skal konkurrere om offentlige anbud. Lærlingordningen er derfor en lønnsom investering og en langsiktig måte å rekruttere på.

Tenk utradisjonelt

Lærebedriftene tar et stort samfunnsansvar som gir unge og voksne fagutdanning. Mange bedrifter tenker gjerne kun på at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet, men bedriften består som regel av mange ledd. Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller, kanskje kan nettopp du ta inn en lærling innen logistikkfag, salgsfag, eller kontor- og administrasjon? 

Les også: Råd for å få læreplass

Hvordan bli lærebedrift?

Det er ikke vanskelig å bli lærebedrift, men godkjenningen forutsetter at virksomheten din har relevante arbeidsoppgaver for lærlingen. I tillegg kreves det også at bedriften har en faglig leder som ivaretar opplæringsansvaret.

Ta kontakt med din bransje/hovedorganisasjon, de vil hjelpe deg med å formidle kontakt til fylkeskommunen som autoriserer lærebedrifter.

De fleste lærebedriftene er tilknyttet et opplæringskontor. De bistår med formidling og oppfølging av lærlingene, og tilrettelegger også for samarbeidet mellom skolene og lærebedriftene. 

Fylkeskommunen og opplæringskontoret vil kunne hjelpe deg med å finne kvalifiserte elever som kan bli lærlinger.

utdanningsdirektoratets nettsider www.larlingloftet.no

 Finn lærebedrift

Kontakt oss

Kristian Ilner

Seniorrådgiver

Kompetanse og innovasjon

kristian.ilner@nho.no
Mobil
98607952