40 timer ekstra til naturfag i barneskolen

Kunnskapsministeren varsler nå en økning i timetallet på 40 timer på grunnskolens barnetrinn i Statsbudsjettet for 2016. Veldig bra, mener NHO.

Tidlig innsats er viktig for å stimulere elevenes interesse for realfagene.

Publisert 10.09.15

Kompetanse og utdanning

Sammenlignet med andre OECD land bruker Norge en svært liten andel av det totale timetallet på grunnskolens barnetrinn til naturfag. 

Derfor mener NHO det er veldig bra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen nå varsler en økning i timetallet på 40 timer på grunnskolens barnetrinn i Statsbudsjettet for 2016.

Stort behov

Få OECD-land har et lavere timetall i naturfag enn Norge. Land som Belgia bruker nesten tre ganger så mye av undervisningstiden på naturfag. Da er det heller ikke så overaskende at norske skolelever skårer for lavt i naturfag i PISA- og TIMSS-undersøkelsene.

I NHOs kompetansebarometer rapporterer seks av ti bedrifter at de har et udekket kompetansebehov. Dette skyldes i stor grad at det er stor mangel på fagarbeidere, ansatte med fagskole og ingeniører. 

- Mer vekt på naturfag allerede på barnetrinnet vil danne et bedre grunnlag for å skaffe bedriftene den kompetansen de trenger, sier Are Turmo, direktør for avdeling kompetanse i NHO.

Vekke interessen tidlig 

I naturfaget får elevene prøve seg i praktiske situasjoner gjennom eksperimenter og forsøk.

- Tidlig innsats er viktig for å stimulere elevenes interesse for realfagene. Vi har stor tro på at dette vil føre til at flere elever vil velge realfag senere i utdanningsløpet, sier Turmo.

Satsningen må følges opp av en tilsvarende satsning på naturfaget i lærerutdanningen.

- Lærernes kompetanse i faget er en viktig forutsetning for god læring. Endringer i mål og arbeidsmetoder i grunnskolen må følges opp med en tilsvarende endring i lærerutdanningen, avslutter Turmo.