blomster lærling

Kompetanse og utdanning

Nasjonens evne til å forvalte befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskaping og samfunnsutvikling. Det må være kultur for læring som alltid forplikter og utfordrer til stadig å søke ny kunnskap.

Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse.

Kristin Skogen Lund

Fra ungdomskole til bedrift
Se flere filmer

Publikasjoner

Kontakt

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184