blomster lærling

Kompetanse og utdanning

Nasjonens evne til å forvalte befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskaping og samfunnsutvikling. Det må være kultur for læring som alltid forplikter og utfordrer til stadig å søke ny kunnskap.

Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse.

Kristin Skogen Lund

Fra ungdomskole til bedrift
Se flere filmer

Nyheter

Publikasjoner

 • Kompetanse og utdanning

  Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at norsk ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet.

  12. mai 2014
 • Lærling i lærebedrift

  Som lærling går du fra å være skoleelev til å bli midlertidig ansatt i en lærebedrift. Overgangen kan være stor, men du har mange støttespillere rundt deg som vil hjelpe deg med å lykkes.

  6. august 2013
 • Instruktør i lærebedrift

  Å ha ansvaret for opplæringen av en lærling er en inspirerende jobb. Det krever inngående fagkunnskap og en må være oppdatert på læreplaner og kompetansemål.

  6. august 2013
 • Innovasjon+

  NHOs innovasjonspolitikk har tre søyler; hvordan få nye bedrifter til å vokse, hvordan støtte innovasjon i etablerte bedrifter og hvordan bidra til bedre næringsmiljøer.

  19. september 2012
 • Opptrapping 2030

  NHO vil sette som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør 2 prosent av BNP innen 2030.

  25. mai 2011

Kontakt

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184