blomster lærling

Kompetanse og utdanning

Nasjonens evne til å forvalte befolkningens kompetanse er avgjørende for verdiskaping og samfunnsutvikling. Det må være kultur for læring som alltid forplikter og utfordrer til stadig å søke ny kunnskap.

Utdanningssektoren er næringslivets viktigste leverandør av kompetanse.

Kristin Skogen Lund

Nyheter

 • Yrkesfagene styrkes med ny struktur

  Regjeringen la denne uken frem en ny struktur for yrkesfag i videregående skole. NHO er spesielt for glad for at innspillene fra næringslivet ser ut til å ha blitt tatt på alvor.

  5. mars 2018
 • NHO vil teste ut et ekstra frivillig skoleår

  - Vi må snu hver stein i jakten på gode tiltak som gjør at unge klarer å fullføre utdanningen sin. Det er bra for den enkelte og det er bra for samfunnet, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

  19. januar 2018
 • Betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker

  Tilgangen på kompetent arbeidskraft følger bare delvis etterspørselen, og det er betydelige rekrutteringsproblemer for noen yrker. Det er blant konklusjonene i den første rapporten fra Regjeringens kompetansebehovsutvalg (KBU).

  31. januar 2018
 • Overraska over NHO-styrken

  Dei fire masterstudentane som har hatt praksis i NHO visste lite om NHO før dei kom hit. Etter fem veker er dei både glade og overraska over kor sterk NHO er, og kor mange fagområde NHO dekker.

  9. november 2017

Publikasjoner

 • Kompetanse og utdanning

  Vår viktigste utdanningspolitiske utfordring er å sørge for at norsk ungdom fullfører en utdanning som kvalifiserer for arbeidslivet.

  12. mai 2014
 • Lærling i lærebedrift

  Som lærling går du fra å være skoleelev til å bli midlertidig ansatt i en lærebedrift. Overgangen kan være stor, men du har mange støttespillere rundt deg som vil hjelpe deg med å lykkes.

  6. august 2013
 • Instruktør i lærebedrift

  Å ha ansvaret for opplæringen av en lærling er en inspirerende jobb. Det krever inngående fagkunnskap og en må være oppdatert på læreplaner og kompetansemål.

  6. august 2013
 • Innovasjon+

  NHOs innovasjonspolitikk har tre søyler; hvordan få nye bedrifter til å vokse, hvordan støtte innovasjon i etablerte bedrifter og hvordan bidra til bedre næringsmiljøer.

  19. september 2012
 • Opptrapping 2030

  NHO vil sette som ambisjon at næringslivets utførte forskning og utvikling utgjør 2 prosent av BNP innen 2030.

  25. mai 2011

Kontakt

Rune Foshaug

Avdelingsdirektør

Kompetanse og innovasjon

Rune.Foshaug@nho.no
Mobil
95142636
Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184