Alle kan ikke drive med alt

-Målet er høyere kvalitet, sa statsråd Røe Isaksen da han presenterte sine planer om høyere utdanning. –Intensjonen er god, men forslagene må bli mer konkrete, sier Are Turmo i NHO.

Are Turmo, NHO

Publisert 15.01.14

Kompetanse og utdanning

NHO har store forventninger til regjeringens arbeid med høyere utdanning. Det var derfor spenning knyttet til statsråd Røe Isakssen åpningsforedrag på den årlige kontaktkonferansen mellom Kunnskapsdepartementet og universitets- og høgskolesektoren i dag.

Statsråden presenterte her syv punkter for en styrket sektor, mest i form av overskrifter. – Målene er gode, men veien frem dit er det viktigste. Vi forventer derfor en videre konkretisering av disse punktene, sier Are Turmo, avdelingsdirektør for kompetanse i NHO. 

NHO har imidlertid allerede nå noen innspill til tre av punktene som er viktigst for å styrke utdanningen.

Ekspertgruppe
Regjeringen skal oppnevne en ekspertgruppe som skal gjennomgå hele finansieringssystemet for universiteter og høyskoler.  NHO mener det haster med å komme i gang med dette arbeidet og ikke minst få det gjort. -Vi ber statsråden være særlig nøye med å invitere med eksperter som representerer norsk arbeids- og næringsliv. Dersom dette blir et rent utvalg fra sektoren selv, har vi begrenset tro på de endringsforslagene som måtte komme, sier Turmo.

Stortingsmelding om struktur
Statsråden har satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om struktur i høyere utdanning.  Turmo mener dette er et viktig og nødvendig tiltak. -Røe Isaksen må vurdere nøye om sektorens autonomi hindrer oss i å komme dit vi skal. Nå må det vises vilje til å bruke sterkere virkemidler enn henstillinger og "pengegaver", sier han.

Lærerutdanningen
Statsråden sa i sitt innlegg at han skal "legge trykk på" lærerutdanning.  -Dette har vi hørt før, fra flere regjeringer og alle partier; kvalitet på lærerne er det viktigste tiltaket for å styrke norsk utdanning. Nå må vi få mer substans i dette. Lærerløftet med etter- og videreutdanning som den viktigste resepten, er vi skeptiske til. Nå må det skapes karrieremuligheter for lærere som bidrar til kvalitet og resultater. Kvalitetssikring av læringsutbyttet i lærerutdanningen må bli mye bedre; i dag er det alt for store kvalitetsforskjeller. NHO forventer at arbeidet med dette starter umiddelbart, avslutter Turmo. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184