HURTIGRUTEN

Beste maritime lærebedrift

Hurtigruten ASA er tildelt prisen for årets beste maritime lærebedrift i 2013. Prisen deles ut av Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse (SNMK) for første gang i år.

© Camille Seaman/Hurtigruten ASA

Publisert 18.12.13

Kompetanse og utdanning

Prisen for beste maritime lærebedrift skal deles ut hvert år til en bedrift som har utmerket seg med spesielt stor innsats for maritime opplæringsplasser.

Hurtigruten er valgt fordi den gjennom en årrekke har tatt inn mange kadetter og lærlinger i de maritime fagene. Rederiet har satset på systematisk kompetansearbeid, og har også tatt ansvar for næringen som helhet ved å tilby læreplasser til andre rederier.

Av NHOs 20 000 medlemsbedrifter er Hurtigruten med ca 180 maritime opplæringsplasser den tredje største lærebedriften målt i antall plasser.