Fantastiske uker - stappfulle av læring

Hilde Opdal og Ingvild Ovell er nå i ferd med å avslutte fem ukers praksisplass i NHOs Kompetanseavdeling. Til daglig er de masterstudenter ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Hilde Opedal og Ingvild Ovell

Publisert 07.11.13

Kompetanse og utdanning

- Dette har vært fem flotte og lærerike uker, stappfulle av læring og innhold. NHO har tatt godt imot oss, og vi merker at vi blir satt stor pris på, sier Hilde Opdal. 

- NHO stod faktisk øverst på lista da vi skulle velge praksisplass, og vi har vært svært heldige. I utgangspunktet tenkte vi oss en "flue-på-veggen"-posisjon, men tvert imot, vi har vært involvert i det meste som skjer i avdelingen, sier Ingvild Ovell. -Vi blir oppfordret til å delta i diskusjoner og aktiviteter, og våre tilbakemeldinger blir godt mottatt. 

Erfart mye i løpet av fem uker
Masterstudentene har deltatt på møter, seminarer og konferanser. Torsdag og fredag skal de være med på den store NOKUT-konferansen i Oslo. 

Studentene fikk valget mellom å skygge/observere avdelingens arbeid eller skrive en oppgave. - Vi valgte det første og er svært fornøyd med det. Det er interessant å se hvordan kompetanseavdelingen i NHO fungerer og hvor detaljert de jobber for å påvirke utdanningspolitikken i Norge, sier Ovell. 

- Det er ikke så mange menn i dress her som vi trodde. Alle vi har møtt i NHO er inkluderende og åpne, det er synd å dra nå, sier de. 

Hilde Opdal og Ingvild Ovell går et spennende semester i møte. 1. juni skal de levere masteroppgaven. Hilde skriver om kompetansemobilisering på oppdrag for Hartmark Consulting. Ingvild skriver om "Teach First Norway". Det er et samarbeidsprogram mellom UiO, Statoil og Oslo kommune for kandidater som er ferdigmed sin utdannelse innen realfag, her med fokus på Statoils perspektiv i programmet.  

En vinn-vinn-situasjon
- Et av de mest sentrale budskapene i NHOs kompetansepolitikk er bedre samspill mellom utdanningssystemet og bedriftene, sier Are Turmo, avdelingsdirektør Kompetanse i NHO.

- NHO oppfordrer stadig våre medlemmer til å ta ansvar for lærlinger og praksiskandidater. Vi går selvsagt foran som et godt eksempel og tar ansvar og bidrar konkret der vi kan. Det er viktig å bryte ned skillene mellom utdanningssystemet og arbeidslivet. Vi tar imot lærlinger og studenter i praksis som Hilde og Ingvild. Det er ikke minst verdifullt å få et blikk utenfra på organisasjonen, sier Turmo.  

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Kompetanse og innovasjon

are.turmo@nho.no
Mobil
93266514