Flere ser verdien av studier ute

NHO er fornøyd med at tallet på norske studenter i utlandet øker. Spesielt gledelig er det at nedgangen i Tyskland-studenter som tar helgrad er stoppet.

Tyskland er, ved siden av Sverige, Norges viktigste handelspartner. Her illustrert ved München. ©iStockphoto.

Publisert 20.11.13

Kompetanse og utdanning

24 376 studenter valgte utlandet i undervisningsåret 2012–2013, en økning på nærmere fire prosent fra året før. Til sammenlikning studerte ca 8000 studenter utenfor Norge i studieåret 1994-95.

Studenter i Tyskland
Statminister Erna Solberg besøker i dag Tyskland. NHO oppfordrer flere studenter til å gjøre det samme.

– Tyskland er vår viktigste handelspartner etter Sverige. Kunnskap om tysk språk og kultur er svært viktig kompetanse når du skal søke jobb. Norsk næringsliv trenger flere som velger Tyskland som studieland, sier Are Turmo , kompetansedirektør i NHO.

Fra og med 2010-11 har antallet norske studenter i Tyskland som tar hel grad økt. De foregående 17 år har tendensen vært synkende.

- Det kan faktisk se ut som om NHO og andre aktørers oppmerksomhet bærer frukter, sier Turmo.

For studieåret 2012/2013 var det 227 norske studenter som tok en helgrad og 250 som tok en delgrad i Tyskland. 

Statistikk norske utenlandsstudenter i Tyskland

Sammen med Norsk-Tysk Handelskammer og Humanistisk fakultet på Universitetet i Oslo har NHO løftet problemstillinger knyttet til manglende tysk språk- og kulturkunnskap i Norge. 

- Selv om tysk kultur langt på vei er lik vår egen, finnes det eksempler på at bedrifter har mistet kontrakter fordi man ikke kjenner de kulturelle kodene, sier Turmo.

Artikkelen ble publisert første gang 29.08.12 og er oppdatert med nye tall.

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184