PIAAC

God læring i arbeidslivet

Norsk arbeidsliv er en viktig læringsarena. Det viser en internasjonal undersøkelse om voksnes ferdigheter i lesing, tallforståelse og problemløsing med data.

PIAAC er den største internasjonale undersøkelsen om voksnes kompetanse noensinne. (Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Publisert 09.10.13

Kompetanse og utdanning

PIAAC-undersøkelsen er gjennomført i 24 land. I Norge har 5000 personer mellom 16 og 65 år løst oppgaver som viser at de kommer godt ut og over OECD-snittet. Voksne i Norge er gode til å lese, regne og løse oppgaver med IKT.

Mens norske ungdommer fortsatt skårer middelmådig på internasjonale kompetansemålinger i grunnopplæringen, skårer vi altså betydelig over snittet for voksne.

- Vi ser det som en indikasjon på all den læringen mennesker får gjennom deltakelse i arbeidslivet, sa NHO-sjef Kristin Skogen Lund da NHO inviterte til seminar om undersøkelsen onsdag.

En god attest til norsk næringsliv

- En god attest til norsk næringsliv, sa stortingsrepresentant Stine Renate Håheim (Ap) om undersøkelsen.

- Resultatene er oppløftende for Norge. Om norsk næringsliv skal hevde seg og være kunnskapsintensivt og konkurransedyktig i fremtiden, må læringen og kompetanseveksten fortsette gjennom hele livet, sa Skogen Lund.

Også NIFU-direktør Sveinung Skule berømmet bedriftene. Han mente skåren på disse ferdighetene sier mye om folks livsmuligheter og samfunnets kvaliteter: - Utgangspunktet er rimelig godt. Skal vi utvikle ferdighetene, er det viktig at unge kommer inn i arbeidslivet – og at de eldste fortsetter.

Undersøkelse viser noen forskjeller i ulike grupper. Særlig ble det uttrykt bekymring for situasjonen for de yngste voksne og for innvandrere.  Disse gruppene ligger under snittet i voksenbefolkningen. Menn skårer generelt over kvinner, særlig på tallforståelse.

Kontakt oss