SAMARBEIDSAVTALE

Kvalitetssikrer ingeniørspirer

Siemens i Trondheim har de to siste årene intensivert sitt samarbeid med skoleverket. Bedriften vil sikre at elever og studenter på ulike nivåer får den kompetansen som næringslivet trenger.

Partnerskapsavtale Siemens og HIST

Publisert 01.11.13

Kompetanse og utdanning

NHO har i mange år jobbet for at skoler og lokale bedrifter bør inngå forpliktende samarbeidsavtaler for øke kvaliteten på all undervisning knyttet til arbeids- og næringslivsspørsmål. Mange av våre medlemmer har deltatt aktivt i dette arbeidet og de har opplevd at dette har hatt stor betydning for tilgangen til arbeidskraft med den kompetansen de trenger.

Siemens i Trondheim har vært en av de bedriftene som har tatt denne utfordringen på alvor. De to siste årene har de intensivert sitt samarbeide med skoleverket for å sikre at elever og studenter på ulike nivåer får den kompetansen som næringslivet trenger.

Samarbeidet med Høyskolen i Sør-Trøndelag er en viktig del av dette arbeidet. Ingeniørene i Siemens og bedriftens produksjonsutstyr gjøres tilgjengelig for studentene for å sikre at studentene får tilgang til den kompetansen som kreves for å møte morgendagens utfordringer. Bachelor og masteroppgaver blir knyttet til bedriftens ulike oppdrag og utfordringer, og studentene opplever dermed at læringsutbytte og relevans blir ivaretatt på en helt annen måte enn tidligere.

Nå er dette samarbeidet blitt dokumentert i form av en filmproduksjon og vil forhåpentligvis inspirere andre bedrifter til å inngå lignede samarbeidsavtaler med lokale høyskoler. Samarbeidet er forankret i ledelsen på skolen og i bedriften med klare ansvarsforhold for de som har ansvaret for den operative delen av samarbeidet. Siemens ser på dette samarbeidet som en viktig del av sitt samfunnsansvar, og har fått internasjonal annerkjennelse for sitt samarbeide med Høyskolen i Sør-Trøndelag.

- Det er gledelig at en bedrift som Siemens har prioritert dette arbeidet så høyt, sier avdelingsdirektør i NHO, Are Turmo. - Vi håper at denne filmen vil være med å øke bevisstheten om hvor viktig dette samarbeidet er for framtidig verdiskaping.

Kontakt oss

Ola Risnes

Seniorrådgiver

Ola.Risnes@nho.no
Telefon
23088171