På høy tid

Tirsdag kom OECD-rapporten med sterk kritikk av utdannelsessystemet i Norge. Nå varsler NAV tiltak.

Illustrasjonsbilde: iStockphoto

Publisert 19.02.14

Kompetanse og utdanning

- Arbeidsmarkedet for ufaglærte er i fritt fall. Det er helt avgjørende å få ungdommene gjennom videregående opplæring og jeg mener vi bør innføre 13 års obligatorisk skolegang i stedet for de ti årene vi har nå. Vi må lage alternative skoleløp. Vi må finne måter å gjennomføre videregående skole på ute i bedrifter, sier NAV-direktør Bjørn Gudbjørgsrud i dagens VG-oppslag.

Ferske NAV-tall viser at 1793 personer som er 19 år og yngre fikk i fjor stønad for at de ikke går på skole. - Ingen frafallelever bør gå på individstønad, de må opp om morgenen og delta i arbeidsmarkedstiltak, sier han. 

Læringslivet
- Hvordan kan vi redusere frafallet i utdanningsløpet og bidra til god tilgang på kompetent arbeidskraft - til beste for bedriftene, samfunnet og individet? Dette var spørsmålet som satte rammen for NHOs Årskonferanse, Læringslivet

- NAV-direktøren bekrefter nettopp det NHO har påpekt lenge, og som satte dagsorden under NHOs årskonferanse i januar, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO, Svein Oppegaard. - Et av våre forslag til endring av utdannelsespolitikken er en tredje vei for å unngå at ungdom faller utenfor arbeidslivet. Vi er glad for at dette nå blir tatt på alvor, sier han. 

Direkte fra ledighet til uføretrygd
DNs leder omtaler også de nedslående tallene i OECD-rapporten, og viser til at noe av det mest alvorlige som kommer frem er at utdannelsesnivået i Norge har sunket i perioden 2000 til 2011. Der 85 prosent av befolkningen hadde utdannelse på videregående skole nivå eller høyere i 2000, er andelen sunket til 82 prosent i 2011. Dette forklares delvis med det høye frafallet i videregående skole, og særlig blant dem som har valgt yrkesfag. Gutter er spesielt utsatt.  

DNs leder viser videre til at de som ikke fullfører videregående skole har fire ganger høyere sannsynlighet for å bli arbeidsledige. Hvis ledigheten blir langvarig øker sjansene for uføretrygd. Permanent utenforskap er samfunnsøkonomisk kostbart og en personlig katastrofe for den det gjelder. 

Kontakt oss

Are Turmo

Kompetansedirektør

Arbeidsliv og kompetanse

are.turmo@nho.no
Telefon
23088184